HARMONOGRAM

ŠKOLSKÉHO ROKA

Dni voľna Otvorenie škôlky Poznámka
Začiatok šk. roku 4.9.2017
Jesenné prázdniny 30.102017- 31.10.2017 2.11.2017  škôlka otvorená
Vianočné prázdniny 23.12.2017-5.1.2018 8.1.2018
Polročné prázdniny 2.2.2018  škôlka otvorená
Jarné prázdniny 5.3.2018-9.3.2018  škôlka otvorená
Veľkonočné prázdniny 29.3.2018-3.4.2018 4.4.2018
Letné prázdniny 2.7.2018 – 31.8.2018 otvorené podľa záujmu rodičov prvé 2 – 3 júlové týždne, t.j. 2.7. – 20.7.2018
Začiatok šk. roku 2018/2019 3.9.2018
Mesiac Aktivita Termín
September  Mobilné dopravné ihrisko  14.9.2017
Október  JESENNÁ BRIGÁDA  7.10.2017
 VÝLET OTCOV S DEŤMI – púšťanie šarkanov  21.10.2017
November  Návšteva detského múzea  24.10.2017
 Jesenná prechádzka do Sadu Janka Kráľa
 Divadielko Dúha v škôlke Pramienok  20.11.2017
 VÝLET OTCOV S DEŤMI – Hrad Hainburg  25.11.2017
December  Návšteva Slovenskej filharmónie
 Príde k nám Sv. Mikuláš  5.12.2017
 Vianočná besiedka  14.12.2017
Január  Pečenie koláčov v rámci projektu „Hľa človek“
Február  Návšteva Bibiany
 Detský karneval  13.2.2018
VÝLET OTCOV S DEŤMI – sánkovačka alebo návšteva dopravného múzea  17.2.2018
 Marec  Návšteva Slovenskej filharmónie
 Apríl  Sťahovenie žiab na Železnej studienke
 JARNÁ BRIGÁDA  14.4.2018
 Máj  Návšteva Vodárenského múzea
 Deň matiek
 VÝLET OTCOV S DEŤMI – stanovačka
 Jún  Deň detí
 Letná slávnosť  14.6.2018
 VÝLET RODÍN – Splav Malého Dunaja  29.6.2018
 Divadelné predstavenia  Podľa aktuálnej ponuky
 Výstavy  Podľa ponuky a tematického zamerania
Aktivita Termín
1. Púšťanie šarkanov 21.10.2017
2. Výlet na hrad Hainburg 25.11.2017
 3. Sánkovačka alebo návšteva dopravného múzea 17.2.2018
 4.  Stanovačka  termín otvorený
Mesiac Aktivita Termín
September Mobilné dopravné ihrisko 20.9.2016
Október Jesenná prechádzka do Sadu Janka Kráľa 25.10.2016
November Návšteva Bibiany
Literárno-výtvarný workshop Johannes Jensen v Mestskej knižnici 21.11.2016
December Návšteva Slovenskej Filharmónie 6.12.2016
Príde k nám Sv. Mikuláš 5.12.2016
Vianočná besiedka 14.12.2016
Január Pečenie koláčikov pre akciu „Hľa, človek“
Február Tvorivé dielne SNG
Detský karneval
Marec Návšteva Slovenskej Filharmónie
Apríl Prenos žiab na Železnej studienke
Máj Návšteva vodárenského múzea
Deň matiek
Jún Deň detí
Letná slávnosť
Divadelné predstavenia Podľa aktuálnej ponuky
Výlety otcov s deťmi Každé dva mesiace
Jesenná brigáda na školskom dvore Presný termín bude oznámený v predstihu
Jarná brigáda na školskom dvore Presný termín bude oznámený v predstihu

Mesiac

Aktivita

Termín

September
Október Výlet do Sadu Janka Kráľa október
Výlet otcov s deťmi 17.10.2015 púšťanie šarkanov
November Detské múzeum – interaktívna vyýstava „Trvalé bydlisko Zem“ 20.11.2015
December Príde k nám Sv. Mikuláš 5.12.2015
Návšteva divadelného predstavenia „Zlaté prasiatko“ na Malej scéne 11.12.2015
Vianočná besiedka 17.12.2015
Január Výlet do Mestskej knižnice na workshop „V krajine Malého princa“ 22.1.2016
Február Detský karneval 5.2.2016
Výlet do Bibiany na inetraktívnu výstavu „Zaži textil“ 17.2.2016
Marec Prenos žiab na Železnej studienke 31.3.2016
Apríl Výlet do Horského parku a na Slavín 20.4.2014
Výlet pre rodiny 17.4.2016 výlet na Pajštún + opekačka
Máj Návšteva Botanickej záhrady 18.5.2016
Deň matiek
Sadenie hrachu v triedach do kelímkov
Jún Deň detí 1.6.2016
Jazdíme na poníkoch 7.6.2016
Letná slávnosť 17.6.2016
Stanovačka 25.-26.6.2016 výlet spojený so stanovačkou v Častej

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS