KOMUNIKÁCIA RODIČOV A ŠKÔLKY

K ontakt na učiteľky a personál nájdete v záložke Náš tím – kontakty:

Ohľadne tutoringového strenutia Vás bude kontaktovať tútor Vášho dieťaťa a dohodne si s Vami stretnutie. V priebehu roka by sa mali realizovať 3 stretnutia s tútorom.

Optimálne  termíny stretnutí:

  1. Stretnutie: do konca Novembra
  2. Stretnutie: do konca Februára
  3. Stretnutie: do konca Mája

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS