ONLINE PRIHLÁŠKA DO MŠ

Údaje o dieťati

Priezvisko (povinné)

Krstné meno (povinné)

Dátum narodenia (povinné)


Rodič/Zákonný zástupca

Priezvisko (povinné)

Krstné meno (povinné)

Vzťah k dieťaťu (povinné)

Telefón (povinné)

Váš email (povinné)Záujem o dochádzku do MŠ Pramienok


Súčasná dochádzka do MŠ (povinné)

 
 žiadna štátna MŠ iná súkromná MŠ

 

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej škôlke (povinné)

 
 Internet Google AdWords Facebook Reklamný leták Inzercia v tlači Odporučenie od známych Inak

 

Aká je Vaša motivácia pre výber MŠ Pramienok (povinné)


SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS