Príhovor Riaditeľky

M ilí rodičia, priatelia,

uvažovali ste niekedy nad tým, aké bude vaše dieťa o 50 rokov? Aké chcete, aby bolo? Určite si prajete, aby bolo šťastné, úspešné, zdravé. Za týmto snom je však cesta dlhá a náročná. Taká je cesta výchovy detí.

V našej škôlke plne akceptujeme výnimočnosť rodičov, ako prvých a najdôležitejších vychovávateľov svojich detí. Vďaka úzkej spolupráci medzi škôlkou a rodinou ponúkame rodičom spoluprácu pri objavovaní a formovaní osobnosti ich dieťaťa. Škôlka sa takto stáva predĺženou rukou rodiny.

Sme presvedčení, že vo výchove okrem poskytnutia vynikajúceho vzdelania, možnosti osvojiť si cudzie jazyky a rozvíjať prirodzený talent, rovnako dôležitú úlohu zohráva  rozvoj charakteru a osvojenie si správnych návykov. Ich základy sa vytvárajú v detstve v prvých rokoch života.

Náš pohľad na deti vychádza z kresťanského pohľadu na človeka a svet. Každé dieťa je jedinečné a originálne. Spolu s rodičmi objavujeme to, v čom dieťa vyniká, v čom je nadané ale aj to, v čom mu treba trochu pomôcť a spoločnými silami takto dieťa rozvíjame. Veľmi dôležitou súčasťou tohto procesu sú trpezlivé a milé pani učiteľky, ktoré sa deťom venujú individuálne a ku každému dieťaťu pristupujú s rešpektom jeho osobnosti. Pri dobrej spolupráci Rodičia-Učitelia-Deti vieme spoločne z detí vychovať osobnosti, ktoré budú samostatné, zodpovedné a budú rešpektovať seba i druhých.

Naša škôlka funguje od roku 2013. S veľkou radosťou sledujeme, ako naša škôlka rastie, ako naše deti napredujú a rozvíjajú sa. Bez spolupráce a pomoci rodičov by to však nebolo možné. Preto zo srdca ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa s nami pustili na túto dobrodružnú cestu a ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú škôlke s jej rozvojom. Spoločne tak vytvárame priestor, kam sa deti tešia.

Pozývam preto aj Vás a Vaše deti stať sa súčasťou tejto cesty pri objavovaní a formovaní jedinečnosti vášho dieťaťa.

Prajem všetkým krásne dni.

Burianková Gabriela

Výkonná riaditeľka

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS