VÝTVARNÉ UMENIE

Lienky

2-3 ročné deti

Včielky

3-4 ročné deti

3-4ičky

5-6 ročné deti

Maľba akvarelom Vystrihovanie tvarov Kresba ceruzkou, pastelom
Kresba pastelkou Modelovanie z cesta Lavírovaná kresba
Modelovanie z plastelíny Kresba fixkou a tenkými kriedami Maľba temperou
Plošné a priestorové utváranie (krčiť, prekladať, skladať papier) Maľba vodovými farbami Modelovanie z hliny
Práca z rozličného odpadového materiálu doplnená kresbou Zoznamovanie so známymi výtvarnými umelcami Odlievanie v sadre
Koláž Maľba na textil Kombinované techniky-mastný pastel+ vodové farby
Materiálové techniky- vystrihovanie Koláž z prírodnín Papierová koláž
Maľovanie s prstovými farbami Maľba pastóznymi farbami Technika tlače-potlače bublín
Vyfarbovanie obrázkov Priestorové utváranie z kamienkov, vetvičiek, piesku Kliaksografia-zapúšťanie farby na namočený podklad
Kresba kriedou Práca s rozličného odpadového materiálu-drevo, textil, prírodniny Konštruovanie priestorových kompozícií- práca s kartónom, krabičkami
Miešanie farieb Frotáž Odtláčanie rôzneho materiálu
Odtláčanie predmetov Technika tlače Servítkova technika
Lepenie na plochu Paketáž-obkresľovanie tela Kresba postavy
Čmáranice Odtlačky rúk Mozaika z papiera
Hry s geometrickými tvarmi na ploche Púpavové umenie Muchláž- voskovky+tuš

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS