Harmonogram školského roka 2020/2021

Dni voľna Termín Otvorenie škôlky Poznámka
Začiatok šk. roku   2.9.2020  
Jesenné prázdniny 29. – 30.10.2020 2.11.2020 škôlka v prevádzke
Vianočné prázdniny 23.12.2020 -7.1.2021   škôlka je počas vianočných prázdnin zatvorená
Polročné prázdniny 1.2.2021   škôlka v prevádzke
Jarné prázdniny 1.-5.3.2021   škôlka v prevádzke
Veľkonočné prázdniny 1.4.-6.4.2021 7.4.2021 škôlka je počas veľkonočných prázdnin zatvorená
Letné prázdniny 1.7.-31.8.2021   škôlka v prevádzke do 30.7.2021
Začiatok šk. roku 2020/2021    2.9.2021  

Vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou nie je možné organizovať aktivity pre deti mimo materskej školy.

Kalendár tútorských stretnutí s  rodinami
2.-13. november 2020
1.-12. február 2021
10.-28. máj 2021

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

Program duchovnej obnovy pre ženy:

  • Rozjímanie s kňazom
  • Prednáška
  • Rozjímanie s kňazom
  • Spytovanie svedomia
  • Sv. omša

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum ISTER, Lazaretská 33, Bratislava – St. mesto. www.ister-centrum.sk 

Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadne pandémie sú duchovné obnovy pre ženy realizované online.

Duchovná obnova január 2021

Duchovná obnova február 2021

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

Program duchovnej obnovy pre mužov:

  • Rozjímanie s kňazom
  • Prednáška
  • Rozjímanie s kňazom
  • Spytovanie svedomia
  • Sv. omša

Miesto: Univerzitné centrum DOWINA, Námestie Slobody 26, Bratislava – St. mesto. https://dowina.org/