Jana Droščáková

Vyštudovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S deťmi predškolského a mladšieho školského veku som pracovala aj pred štúdiom na vysokej škole. Pre mňa je práca s deťmi nielen prácou, ale súčasne aj záľubou a poslaním. Po ukončení štúdia na univerzite, som pracovala v niekoľkých súkromných centrách, materských školách a získala som reálny prehľad fungovania v rôznych zariadeniach pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

 

Mám dcérku, s ktorou sa nielen pripravujeme do školy a píšeme úlohy, ale aktívne trávime voľný čas hrami, prechádzkami do prírody, cyklistikou, kolobežkovaním, návštevou rôznych zaujímavých akcií, kultúrnych podujatí, výletmi za históriou.

 

V práci sa riadim výrokom J. A. Komenského: „ Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“