Katarína Krajníková

Výchove a vzdelávaniu detí sa venujem 6 rokov. Najskôr to bola práca s deťmi vo veku 3 až 6 rokov pod organizáciou eRKO, organizovanie táborov a stretiek pre deti z regiónu odkiaľ pochádzam.

 

Na základe toho som sa rozhodla pre štúdium učiteľstva pre predprimárne a neskôr aj primárne vzdelávanie na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Počas štúdia som pracovala s deťmi primárneho veku pre organizáciu Lobelka, čo ma priviedlo k štúdiu v tomto odbore.

 

Ďalšiu prax som nadobudla počas mimoškolskej angažovanosti sa vo folklórnom súbore Čebrať a dobrovoľníctva v univerzitnom pastoračnom centre. Ako dobrovoľníčka som sa venovala aj deťom zo znevýhodneného prostredia. Netradičným a hravým spôsobom som im pomáhala pri vzdelávaní, výchove a nadobúdaní kompetencií potrebných pre ich každodenný život.

 

Učiteľstvo a prácu s deťmi nevnímam len ako profesiu. Znamená to pre mňa hlavne poslanie, ktoré ma napĺňa a robí tým, čím chcem byť a v čom sa chcem neustále zdokonaľovať a rásť. Medzi moje záľuby patria turistika, jazda na koni,  čítanie kníh, dobrovoľníctvo, spoločenské hry a tiež výlety a spoznávanie nových miest.