NÁŠ TÍM

SPOZNAJTE NÁŠ TÍM

1

KVALIFIKOVANÍ PEDAGÓGOVIA

Náš tím sa skladá zo skúsených a vysoko kvalifikovaných pedagógov v oblasti predškolskej výchovy. Naši učitelia vytvárajú prostredie radosti, spolupráce, srdečnosti a dôvery. Dieťa by sa malo cítiť rešpektované ako osoba, oceňované a podporované.

2

ROZVÍJANIE POTENCIÁLU DIEŤAŤA

Naša materská škola pomáha rozvíjať potenciál dieťaťa. Ponúkame denne mnoho hrových jednotiek, ktoré podporujú komplexný a pozitívny vývoj detí. Dôležité pre nás je, že pre deti je učenie zábavou.

3

KRESŤANSKÝ ROZMER

Škôlka Pramienok je výsledkom iniciatívy skupiny rodičov, ktorí považujú jej kresťanskú identitu za prirodzený pilier. Náboženské vedenie v škôlke prebieha v súlade so základnými princípmi katolíckej viery. Je však slobodné a rešpektuje slobodu názoru.

VEDENIE ŠKÔLKY

Mgr. Andrea Pisárčiková

Riaditeľka
Text pre vás pripravujeme.

Mgr. Zita Miklošovičová

Office manager
Text pre vás pripravujeme.

Mgr. Eva Holénia

Koordinátorka pre pedagogiku
Absolvovala magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre I. stupeň ZŠ. Je absolventkou magisterského štúdia odboru Liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

UČITEĽKY

Bc. Barbora Kotlebová

Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ukončila na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre. Vysokoškolské vzdelanie s akademickým titulom Bakalár získala absolvovaním štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
„Mám rada detičky, korčuľovanie, plávanie, lyžovanie. S obľubou si prečítam dobrú knihu. Neodmietnem cestu na zaujímavé miesto, najlepšie, ak tam môžem pozorovať východ a západ slnka. Zaujíma ma hudba a všetko s ňou spojené. Veľmi sa mi páči taliansky jazyk, preto sa mu vo voľnom čase venujem.“

Bc. Mária Sabová

Stredoškolské vzdelanie získala na Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury v Trnave v študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Absolvovala bakalárske štúdium na Trnavskej univerzite v odbore predškolská a elementárna pedagogika.
„Pochádzam z 10 detí a preto mám veľmi blízky vzťah k deťom. Už od malička som pomáhala mame so starostlivosťou o mladších súrodencov. Aktívne pracujem aj ako animátorka v detských táboroch, viedla som detské stretká, spievam v zbore. Mám veľmi rada hudbu, tanec, výrobu rôznych dekoratívnych vecí, rada čítam dobré knihy, športujem a najradšej trávim čas s rodinou a priateľmi.“

Mgr. Martina Vajdová

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore geológia. Následne ukončila doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti.
V súčasnosti si svoje vzdelanie dopĺňa kvalifikačným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Skúsenosti v práci s deťmi získala ako učiteľka 6 ročnou praxou s deťmi v škôlke s rovnakým zameraním a filozofiou akú má naša škôlka vo Veľkej Británii.
„Mám veľmi rada prírodu, s obľubou chodievam na túry, v lete putujem cez hory aj na niekoľko dní.
Som skautka a asi aj vďaka tomu sa mojím povolaním nakoniec stala práca s deťmi.
Dlhoročne sa rada venujem príprave hier a táborov. Teší ma pozorovanie zvierat v prírode, písanie, kreslenie, vyrábanie z hliny, rada idem na pekné divadelné predstavenie alebo na koncert klasiky.
A zo všetkého najradšej sa smejem s priateľmi.“

Bc. Katarína Godálová

Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity absolvovala bakalárske štúdium učiteľstvo angličtiny a chémie. V súčasnosti si svoje vzdelanie dopĺňa kvalifikačným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pracovné skúsenosti ako učiteľka získala počas trojročného pôsobenia v súkromnej materskej škole.
„Deti sú mojou radosťou. Skúsenosti v práci s nimi som naberala prakticky od malička. Najskôr v rodinnom prostredí, neskôr v táboroch i ako au-pair v zahraničí. Obľubujem čítanie, prírodu a cestovanie. Teším sa všetkým dobrým ľuďom okolo seba.``

Marianna Surdusová

Text pre vás pripravujeme

Miroslava Martinková

Ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Aj vďaka práci školského špeciálneho pedagóga na základnej škole ( Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku) a hľadaniu cesty ako pomôcť deťom s poruchami učenia ju ešte viac oslovila pedagogika Márie Montessori a venovala sa jej štúdiu.
Poznatky využila pri práci v materskej škole v UK aj na Slovensku. Vzdelanie si momentálne rozširuje doplnením kvalifikácie o predškolskú a elementárnu pedagogiku.
``Venovala som sa spevu v chrámovom zbore a popri štúdiu viedla výtvarný krúžok pre deti s mentálnym postihnutím.
Práca s deťmi ma veľmi napĺňa a inšpiruje, spievanie spolu s deťmi patrí medzi najobľúbenejšie časti dňa v materskej škole.
Voľný čas rada trávim v prírode na turistike, spoznávaním krajín a kultúr, pri dobrej knihe, hudbe, slovenskej výšivke a s rodinou a priateľmi kdekoľvek.``

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI


SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS