Zo života škôlky

Skutky lásky v materskej škole Pramienok

Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti, ale aj štedrosti. V mesiaci december preto veľa našich aktivít smeruje práve k rozvíjaniu tejto cnosti u detí. Keďže najväčším vzorom pre všetky deti sú práve ich rodičia, pozývame aj ich k tomu, aby spolu s deťmi prejavili svoju štedrosť v pomoci ľuďom v núdzi. Robiť dobré skutky, „skutky lásky“, [...]

Kresba rodín našich Sovičiek

Rodina. Čarovné slovo pre každé dieťa. Každé túži mať mamu a otca, mať tieto dva piliere, tieto dva milujúce a láskyplné vzory, cez ktoré získava a nadobúda veľa poznatkov, vedomostí, čerpá skúsenosti a osvojuje si vzorce správania.   Každé dieťa pociťuje silnú túžbu po milujúcej rodine, mať mamu a otca, ktorí sa navzájom majú radi, a ktorí majú radi [...]

Netradičný Mikuláš

Súkromná materská škola Pramienok, každoročne realizuje „netradičného Mikuláša“ s myšlienkou „keď daruješ niečo zo svojho, vráti sa ti to dvojnásobne“ – radosť z dávania darov je častokrát ešte väčšia ako z ich dostávania. V rámci tejto aktivity, sa deti učia byť štedré, učia sa byť otvorené pre potreby druhých a vnímať tú veľkú radosť, že mohli obdarovať niekoho iného a vyčariť [...]

Adventné dielničky

K tradičnej aktivite v materskej škole Pramienok neodmysliteľne patria „adventné dielničky“. Pani učiteľky každoročne pripravujú zaujímavú tvorivú aktivitu pre svoju triedu.   U Lienok, najmenších detí, to bol tentokrát čas plný rozhovorov o Vianociach, deti rozprávali čo si želajú pod stromček, počúvali vianočné koledy a vyrábali snehuliakov. Na ich výrobu použili papierové taniere a následne im nalepovali oči, gombíky, [...]

Detský čin pomoci

V materskej škole Pramienok sa v rámci Programu rozvoja charakteru, každý mesiac cielene venujeme vybranej cnosti. Vieme, že naše spoločné úsilie viesť deti k pozitívnym charakterovým vlastnostiam sa ich pravidelným a postupným formovaním vôle a učením zmenia na cnosti, ktoré ich budú po zvyšok života smerovať k dobru. V mesiaci november sa s deťmi venujeme [...]

Deň s Hejného matematikou

„Deň s Hejného matematikou“ sme odštartovali aktivitami v 3 z 12 prostredí Hejného matematiky.   Hejného metóda pomáha deťom objavovať matematiku a jej princípy hravou formou a s radosťou. Systém prostredí je motivačne nastavený tak, aby zachytil všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle.   Úvod dňa začal vo včielkovej triede, kde sa deti dozvedeli o [...]

VI EASSE European conference

8. a 9. októbra sme sa zúčastnili VI. ročníka medzinárodnej konferencie EASSE, ktorá sa tentokrát konala online. Konferencie sa zúčastnilo 320 zástupcov škôl a školských zariadení z 24 krajín sveta, ktoré stavajú na rovnakých hodnotách ako materská škola Pramienok.   Konferenciou nás sprevádzali Juan Curco - President EASSE, Gemma Arasanz - Executive Director EASSE, Teresa [...]

Začiatok školského roka 2021/2022

Začiatok nového školského roka bol bohatý na zážitky. Po intentívnych prípravách na nový školský rok počas posledných 2 augustových týždňov, sme 2.9.2021 v SMŠ PRAMIENOK privítali nové deti, ktoré sa postupne zoznamujú s prostredím materskej školy, pani učiteľkami a s novými kamarátmi, ktorými nadväzujú nové priateľstvá.   Začiatok školského roka sme oslávili aj Sv. omšou, [...]

Športový deň „Hýb sa Pramienok“

  „Hýb sa Pramienok“ bol dňom plným zábavy, disciplín, pohybu a hlavne dobrej nálady, ktorý prebiehal 29.09. na našom školskom ihrisku.   Naše BeActive aktivity sme odštartovali poriadnou hudobnou rozcvičkou od  Mira Jaroša – POĎ CVIČIŤ!   Deti rozvíjali svoju obratnosť, rýchlosť, orientáciu v priestore, vytrvalosť ale aj tímovú spoluprácu. Záver projektu „Hýb sa Pramienok“ […]

Darujte 2 % pre deti v materskej škole PRAMIENOK

Ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity, použite tieto údaje na vyplnenie tlačiva pre poukázanie 2% (3%) z Vašich daní:   ASROW, o.z.  Gercenova 10 831 06 Bratislava  Občianske združenie IČO 42180341 Milí rodičia a priatelia SMŠ Pramienok,    radi by sme sa aj tento rok uchádzali o Vašu podporu. Poukázaním 2% alebo 3% z Vašich daní pre ASROW, o.z., [...]