Pečenie koláčov pre KLUB Hľa človek

KLUB Hľa človek Projekt: Pečenie koláčov Termín realizácie: každý rok v zimnom období   KLUB Hľa človek je neformálne združenie dobrovoľníkov a ľudí bez domova. Stretávajú sa spočne v KLUBe jeden krát týždenne. Vedia, že tam môžu pokojne prísť, zohriať sa, občerstviť sa ale najmä sa porozprávať, čo je pre nich rovnako dôležité, ako teplé jedlo. Každý rok prispejeme s prípravou občerstvenia do KLUBU aj my. Deti usilovne pečú v škôlke i doma v rodinách a vždy nazbierame plné krabice voňavých dobrôt. Pohostenie naši predškoláci odnesú k bratom františkánom, ktorí sú členmi KLUBU. Je dôležité rozvíjať vnímavosť na potreby ľudí vôkol a ochotu pomôcť a vedieť sa rozdeliť. http://hlaclovek.webnode.sk/co-robime/