Dokumenty materskej školy

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité dokumenty školy, vďaka ktorým získate prehľad o fungovaní a prevádzke materskej školy ako aj o výsledkoch našej práce.

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

 

 

Školský poriadok

Školský poriadok

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

Predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré k 31.8. dosiahnu vek 5 rokov.