Dokumenty MŠ

Otvorenú a transparentnú komunikáciu vnímame ako základ dobrej spolupráce rodiny a školy. Aj preto na tejto stránke nájdete všetky dôležité dokumenty školy, vďaka ktorým získate prehľad o fungovaní a prevádzke materskej školy ako aj o výsledkoch našej práce.

Akékoľvek otázky, na ktoré ste tu nenašli odpoveď môžete adresovať na skolkapramienok@asrow.sk alebo sa na nás môžete obrátiť telefonicky: +421 911 786 300 (riaditeľka) alebo +421 911 786 301 (zástupca zriaďovateľa).

Dokumenty k zápisu dieťaťa do MŠ

Na priloženom odkaze nájdete zoznam všetkých dokumentov, ktoré bude potrebovať k zápisu dieťaťa do materskej školy Pramienok.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie

Predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré k 31.8. dosiahnu vek 5 rokov.

 

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

 

 

Rada školy

Rada školy

Rada školy funguje v našej materskej škole od roku 2023 ako poradný orgán riaditeľa.

 

Školský poriadok

Školský poriadok

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

šk. rok 2021/2022