Ako je škôlka financovaná

Materská škola Pramienok je výsledkom osobnej iniciatívy skupiny rodičov a je neziskovým projektom. Všetky získané finančné prostriedky slúžia výlučne na ďalší rozvoj a potreby materskej školy, ako aj na rozvoj jej aktivít. Tím týchto rodičov pracuje od roku 2010 v projekte ako dobrovoľníci.

Financovanie materskej školy stojí na viacerých pilieroch a našou snahou je, aby materská škola bola dostupná čo najväčšiemu okruhu rodín. Usilujeme sa o to, aby sme deťom poskytli kvalitné zázemie, vzdelávací program ako aj vysokú úroveň personálu.

01. Dotácia zo štátneho rozpočtu

Nakoľko sme materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení, na každé dieťa dostávame dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tento príspevok však nie je postačujúci na pokrytie prevádzkových nákladov škôlky.

02. Príspevok na školu

Pre pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme príspevok na školu. Tento príspevok sa uhrádza za 11 mesiacov, počas ktorých je materská škola otvorená. Pre informácie o všetkých platbách a poplatkoch čítajte ďalej.

03. Granty a dotácie

Občianske združenie ASROW, o.z. je zapojené do programu spoločnosti Google pre neziskové organizácie. Priebežne sa zapájame do aktuálnych grantových, či dotačných výziev, a zo získaných prostriedkov financujeme činnosti a vybavenie materskej školy ako aj nadštandardné vzdelávanie našich pedagógov, ktoré naše bežné príjmy nepokryjú. Viac informácií o získaných grantoch čítajte ďalej.

04. 2% z dane

Príspevky z 2% od rodičov, či firiem tvoria od založenia materskej školy neodlučiteľnú časť financovania dobrého chodu našej materskej školy. Každý rok sa nám vďaka nim darí dopĺňať vybavenie materskej školy novými, modernými a kvalitnými edukačnými pomôckami, či hrami pre deti a podporovať našich učiteľov v ďaľšom profesijnom rozvoji. Prípadne nám pomáhajú dofinancovať grantové projekty. Pre viac informácií k možnostiam darovania v príslušnom roku čítajte ďalej.

05. Dary

Ak sa rozhodnete podporiť nás akýmkoľvek finančným alebo materiálnym darom, budeme vám veľmi vďační. Aj malá suma nám pomôže v realizácii našich projektov pre deti, zlepšovaní vybavenia materskej školy edukačnými pomôckami alebo umožní nám poskytnúť prijateľné podmienky pre viacdetné rodiny alebo rodiny so slabším finančným zázemím. Ku každému daru s Vami spíšeme darovaciu zmluvu alebo vystavíme potvrdenie o dare.

06. Nefinančná podpora