Náš tím

01. Kvalifikovaní pedagógovia

Náš tím sa skladá zo skúsených a vysoko kvalifikovaných pedagógov v oblasti predškolskej výchovy. Naši učitelia vytvárajú prostredie radosti, spolupráce, srdečnosti a dôvery. Dieťa by sa malo cítiť rešpektované ako osoba, oceňované a podporované.

02. Rozvíjanie potenciálu dieťaťa

Naša materská škola pomáha rozvíjať potenciál dieťaťa. Ponúkame denne mnoho hrových jednotiek, ktoré podporujú komplexný a pozitívny vývoj detí. Dôležité pre nás je, že pre deti je učenie zábavou.

03. Kresťanský rozmer

Škôlka Pramienok je výsledkom iniciatívy skupiny rodičov, ktorí považujú jej kresťanskú identitu za prirodzený pilier. Náboženské vedenie v škôlke prebieha v súlade so základnými princípmi katolíckej viery. Je však slobodné a rešpektuje slobodu názoru.

VEDENIE ŠKOLY

Andrea Pisárčiková

Riaditeľka

andrea.pisarcikova@asrow.sk

Zita Miklošovičová

Office manager

zita.miklosovicova@asrow.sk

Koordinátorka pre pedagogiku

 

Učiteľky

Barbora Kotlebová

Učiteľka v triede Včielok

 barbora.kotlebova@asrow.sk

Mária Sabová

Učiteľka v triede Sovičiek

 maria.sabova@asrow.sk

Martina Vajdová

Učiteľka v triede Sovičiek

 martina.vajdova@asrow.sk

Miroslava Martinková

Učiteľka v triede Lienok

 miroslava.martinkova@asrow.sk

Katarína Godálová

Učiteľka v triede Lienok

 katarina.godalova@asrow.sk

Marianna Surdusová

Učiteľka v triede Lienok

 marianna.surdusova@asrow.sk