Knihy Pre Rodičov

Fernando Corominas: Výchova dnes

Cieľom tejto prvej knihy z edície „Budovať rodinu“, je uľahčiť rodičom a pedagógom ich ťažkú a náročnú úlohu, akou výchova je. Kniha sa zaoberá novým pohľadom na výchovu detí, ktorá sa musí prispôsobiť zmeneným podmienkam dnešnej doby. Prináša nový pohľad na využívanie vrodených inštinktov a tzv. citlivých období vo vývoji dieťaťa s dôrazom na výchovu k hodnotám.

“Veľkým osviežením je volanie autora po návrate k starým, dobrým cnostiam, na rozdiel od populárnych hodnôt, ktoré môžu mať svoje pozitívne, ale aj negatívne vyjadrenie. Cnosti sú samozrejme úzko prepojené s formáciou vôle. Autor sa opiera o výskumy a tvrdí, že vplyv výchovy je tu trikrát väčší, než vplyv genetických daností, pričom zdôrazňuje práve úlohu rodičov.”

Cyril Šebo, recenzia na www.postoy.sk, 2013

Knihu vydalo vydavateľstvo LÚČ v spolupráci so Združením pre rozvoj rodiny

Alfonso Aguilo: Výchova charakteru

Výchova charakteru je kniha pre rodičov, ktorí majú deti v tínedžerskom veku, ako aj pre samotných tínedžerov. Môže im pomôcť navzájom sa poznať a zároveň lepšie spoznať seba samých. Ponúka tiež podnety, pomocou ktorých si možno zdokonaliť charakter. Veľa ľudí si myslí, že povaha sa nedá zmeniť, a preto sa nesnažia zdokonaľovať svoj charakter a vychovávať charakter svojich detí. Určite nie je zanedbateľné to, čo každý z nás dostal do vienka, ale aj napriek tomu výchova zostáva dôležitým prostriedkom pri formovaní nášho spôsobu bytia, charakteru a osobnosti. To, kým rodičia sú, čo robia a čo hovoria, deň po dni postupne stvárňuje charakter ich detí.

Čitateľ nájde v knihe podnety a myšlienky vyjadrené pozitívnym, komplexným, realistickým a príjemným štýlom, ktoré mu pomôžu zistiť, na čo sa má zamerať pri výchove charakteru svojho dieťaťa – tínedžera. Okrem toho tu nájde aj rady, praktické príklady, veselé príhody a skutočné príbehy.

Autor:  Alfonso Aguiló Pastrana sa narodil v Madride. Je stavebný inžinier. Od roku 1991 je podpredsedom Európskeho inštitútu výchovy (IEEE) a od roku 2007 predsedom Madridského združenia súkromných vzdelávacích inštitúcií (AMEPE) a členom Národného výkonného výboru španielskej konfederácie vzdelávacích inštitúcií. Vydal desať kníh z oblasti pedagogiky a antropológie a v rôznych časopisoch a publikáciách uverejnil vyše dvesto článkov venovaných tejto problematike. V roku 1999 založil portál www.interrogantes.net a od roku 2002 je riaditeľom školy Tajamar v Madride, ktorá v sebe zahŕňa základnú školu a gymnázium. V roku 2016 navštívil Škôlku Pramienok aby povzbudil jej tím v napredovaní.

Knihu vydalo vydavateľstvo LÚČ v spolupráci so Združením pre rozvoj rodiny

James B. Stenson: KOMPAS – Ako viesť deti správnym smerom

Táto kniha je plná postrehov a skúseností ľudí, ktorí pochopili, že ich úlohou je vyformovať zo svojich detí v prvom rade charakterných ľudí. Obsahuje teda stovky poznatkov a osvedčených rád, ktoré spolu s poctivým teoretickými rámcom môžu byť pre všetkých odhodlaných rodičov spoľahlivým kompasom na ich ceste výchovy.

“Oproti iným výchovným knihám je silnou stránkou Kompasu jasný pohľad na to, aký je človek a aké je dieťa. Totiž niektoré výchovné smery bývajú v tomto pomýlene idealistické. Pointou knihy je, že deti nie sú dobré, cnostné a charakterné samy od seba. Na to majú rodičov, aby ich to naučili. Potrebujú návyky, aby dobrými dokázali ostať aj vtedy, keď je to ťažké a čelia pokušeniam. Celé rodičovské snaženie je vlastne o tom, ako využiť to málo času, počas ktorého sú tvárne, na to, aby sme do nich tie dobré vlastnosti a návyky vpísali”

Slávka Kubíkova, recenzia v Denníku Postoj, 2016

Knihu vydalo vydavateľstvo Redemptoristi v spolupráci s portálom zastolom.sk

James Dobson: Výchova chlapcov.

Kniha je určená otcom a mamám, ktorí chcú lepšie porozumieť potrebám svojich synov.

Sú chlapci iní ako dievčatá?

Aká je úloha otca vo výchove syna? Aká je úloha matky?

Ako porozumieť citovému a fyzickému rozvoju chlapcov?

Aké vlastnosti máme u nich podporovať?

Väčšina odborníkov verí, že u chlapcov tendencia riskovať, byť asertívny, bojovať a súťažiť, hádať sa a vychvaľovať, vynikať v istých zručnostiach je priamo závislá od usporiadania mozgu a prítomnosti testosterónu. Ten môže aj za to, že túžia byť najsilnejší, najodvážnejší, najneohrozenejší, jednoducho najväčší hrdinovia v okolí.

Porozumieť svetu chlapcov a odpovede na mnohé otázky vám dá výborne napísaná kniha, ktorej autor je jeden z najuznávanejších amerických psychológov.

Pamela Druckermanová: A dosť! Francúzske deti nevystrájajú pri jedle

Túžite vychovať vyrovnané, sebestačné a spokojné dieťa? Inšpirujte sa francúzskym spôsobom výchovy detí, ktorý vo svojej výstižnej knihe A dosť! Francúzske deti nevystrájajú pri jedle napísala americká žurnalistka Pamela Drucermanová.

Autorka vtipným spôsobom ukazuje, ako sa majú deti naučiť chvíľu počkať, ako viesť aj malé bábätká, aby prespali celú noc, ako bojovať s prieberčivosťou detí pri jedle, ako aj to, že perfektná matka jednoducho neexistuje.

Rozhodne inšpiratívna kniha, ktorú stojí za to si prečítať.

Adele Faber, Elaine Mazlish: Ako hovoriť, aby nás deti počúvali

Svetový bestseller! Vynikajúca pomôcka pre komunikáciu rodičov s deťmi vychádzajúca z praxe skúsených autoriek – detských psychologičiek. Názov knihy doslova zodpovedá tomu, čo v knihe nájdete. Poskytuje návody krok za krokom na zlepšenie a posilnenie vzájomných vzťahov v rodine a porozumenia medzi rodičmi a deťmi

Annette Kast-Zahn: Ako naučiť deti pravidlá

Kniha je určená rodičom, ktorí chcú byť svojim deťom priateľskou oporou, dopriať im dostatok slobody a voľnosti, ale nechcú, aby sa im ich liberálny prístup vymkol z rúk. Deti potrebujú mať stanovené hranice správania a konkrétne pravidlá, aby sa vo svojej rodine cítili isto a bezpečne. Nájdete tu konkrétne praktické rady, ako na to. Kniha patrí do štvordielnej série bestsellerov tejto autorky.