Denný program

Denný Program

[table_nd]

 Hodina

 Aktivita

 Popis Aktivity

7:00 – 8:20
Otvorenie škôlky
Otvorenie škôlky, príchod detí do 8,20 hod. Včasný príchod do škôlky pomôže adaptácii dieťaťa na pobyt v škôlke.
Hrové aktivity – voľná hra detí koordinovaná učiteľkou, ako i plánovaná činnosť s vopred stanovenými cieľmi
8:20 – 8:30
Osobná hygiena
Ukončenie hrových aktivít
Osobná hygiena
8:30 – 9:00
Raná stimulácia
Raná stimulácia – rozvíjanie hrubej motoriky, koordinácie pohybov, orientácia v čase a ročných obdobiach, určenie aktuálneho počasia, základy počítania, cvičenia na relaxáciu – uvoľnenie svalového napätia a správne dýchanie
9:00 – 9:30
Desiata
Osobná hygiena
Desiata
9:30 – 11:45
Edukačná aktivita I
Edukačná aktivita I – činnosti zamerané na rozvíjanie hrubej motoriky, jemnej motoriky, sebaobsluhy, pracovných zručností, komunikácie a emocionality
Sebaobslužné činnosti – obliekanie, obúvanie
Pobyt vonku – hry na školskom dvore, vychádzky do blízkeho okolia
11:30
Obed Lienky a Kamzíky
Osobná hygiena
Obed Lienky a Kamzíky
Umývanie Zúbkov
12:00
Obed Sovičky
Osobná hygiena
Obed Sovičky
Umývanie Zúbkov
12:30 – 13:00
Odchod detí
Odchod detí s poldennou dochádzkou
13:00 – 14:30
Odpoludnajší odpočinok
Odpoludňajší odpočinok
14:30
Osobná hygiena – obliekanie
Sebaobslužné činnosti- obliekanie, ustielanie postieľok
Osobná hygiena
15:00
Olovrant
Olovrant
15:15 – 17:00
Edukačná aktivita II.
Edukačná aktivita II. /opakovacie chvíľky zamerané na upevňovanie vedomostí, zručností/
Odpoludňajšie hry až do postupného odchodu detí-voľný hra, pobyt vonku
17:00
Koniec
Koniec prevádzky v materskej škole

[/table_nd]