Stravovanie

Našim deťom v škôlke zabezpečujeme desiatu, obed a olovrant.

Pri poskytovaní zdravej a vyváženej stravy deťom spolupracujeme so spoločnosťou Zdravé bruško, s.r.o. 

Súčasťou jedálnička sú rôzne kaše, müsli s ovocím, ryby, kuracie alebo teľacie mäso,  3x do týždňa čerstvé ovocie, 2x do týždňa čerstvá surová zelenina.

Dbáme o pitný režim detí. Deťom podávame čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj.

Ponúkame stravu pre deti s diétou /bezlepková, bezlaktózová, bezvaječná …/. 

Neposkytujeme možnosť poldennej stravy, avšak deťom, ktoré majú poldennú dochádzku radi zabalíme olovrant domov.

Všetci naši zamestnanci majú zdravotný preukaz a teda oprávnenie narábať s jedlom.

Cena stravného

Cena stravnej jednotky:

  • strava KLASIK 4,70€/deň
  • NO MILK / NO GLUTEN  5,20€/deň
  • NO MILK NO GLUTEN / NO NO NO 5,40/deň

Strava sa platí za 11 mesiacov formou paušálneho poplatku, ktorý pokrýva náklady na stravovanie pri plnej dochádzke dieťaťa do materskej školy, v ktorej sú už zohľadnené aj plánované dni školských prázdnin podľa harmonogramu školského roka.

 

Paušálny poplatok za stravu podľa typu stravy: 

  • strava KLASIK 90€/mesiac
  • NO MILK / NO GLUTEN 100€/mesiac
  • NO MILK NO GLUTEN /NO NO NO 105€/mesiac

 

Po ukončení školského roka prebieha vyúčtovanie stravy podľa počtu odhlásených obedov.

Školské ovocie a zelenina

Od školského roka 2020/2021 je naša materská škola zapojená do programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie a zelenina“ s finančnou podporou EÚ a zriaďovateľa materskej školy. Vďaka programu dostávajú deti raz do týždňa jednu porciu sezónneho ovocia alebo ovocnej šťavy nad rámec ponuky v jedálnom lístku.

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

ODHLASOVANIE STRAVY

Do 7,30 daného dňa

Strava sa odhlasuje prostredníctvom služby Edupage

  • cez bezplatnú aplikáciu v smartfóne (dostupná v AppStore pre iPhony alebo ObchodPlay pre Android)
  • cez internetovú stránku Edupage.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ stravu odhlasuje rodič najneskôr do 7.30 v daný deň (stravu je možné odhlásiť vopred aj na niekoľko dní). 

Prihlavacie údaje obdržia rodičia po prijatí dieťaťa do SMŠ Pramienok. 

ÚHRADA STRAVY

 

Strava sa platí podľa podmienok dohodnutých v zmluve na účet číslo:

2921876831/1100

IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831 TATR SK BX