Stravovanie

Deťom poskytujeme desiatu, obed a olovrant

Pri poskytovaní zdravej a vyváženej stravy deťom spolupracujeme so spoločnosťou Zdravé bruško, s.r.o. 

Súčasťou jedálnička sú rôzne kaše, müsli s ovocím, ryby, kuracie alebo teľacie mäso,  3x do týždňa čerstvé ovocie, 2x do týždňa čerstvá surová zelenina.

Dbáme o pitný režim detí. Deťom podávame čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj.

Ponúkame stravu pre deti s diétou – bezlepková, bezlaktózová, bezvaječná.

Neposkytujeme možnosť poldennej stravy, avšak deťom, ktoré majú poldennú dochádzku radi zabalíme olovrant domov.

Všetci naši zamestnanci majú zdravotný preukaz a teda oprávnenie manipulovať s pripraveným jedlom.

Materská škola je zapojená aj do školských programov – školské mlieko aj školské ovocie, kotré sú spolufinancované z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Cena stravného

Cena stravnej jednotky v šk. roku 2022/2023:

  • strava KLASIK 5,10€/deň
  • NO MILK / NO GLUTEN  5,60€/deň
  • NO MILK NO GLUTEN / NO NO NO 5,80/deň

 

Strava sa platí za 11 mesiacov formou paušálneho poplatku, ktorý pokrýva náklady na stravovanie pri plnej dochádzke dieťaťa do materskej školy. V platbe sú zohľadnené plánované dni školských prázdnin podľa harmonogramu školského roka.

 

Paušálny poplatok za stravu podľa typu stravy: 

  • strava KLASIK 100€/mesiac
  • NO MILK / NO GLUTEN 105€/mesiac
  • NO MILK NO GLUTEN /NO NO NO 110€/mesiac

Školské ovocie a zelenina

Od školského roka 2020/2021 je naša materská škola zapojená do programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie a zelenina“. Vďaka programu a nášmu dodávateľovi, spoločnosti Boni fructi spol. s.r.o., dostávajú deti raz do týždňa jednu porciu kvalitného sezónneho ovocia alebo ovocnej šťavy priamo od slovenských pestovateľov nad rámec ponuky v jedálnom lístku.

Mliečny program

Od školského roka 2022/2023 sme úspešne zapojení aj do Školského mliečneho programu, ktorého cieľom je podpora konzumácie mlieka pre deti v predškolských zariadeniach. V materskej škole podávame deťom mlieko ako nápoj (ako alternatívu k nápoju z jedálneho lístka) k desiate alebo olovrantu. Náš dodávateľ, Tatranská mliekareň, a.s.,  poskytuje okrem klasického mlieka aj jeho bezlaktózovú verziu, určenú pre deti s intoleranciou.

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

ÚHRADA STRAVY

 

Strava sa platí podľa podmienok dohodnutých v zmluve na účet číslo:

2921876831/1100

IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831 TATR SK BX

ODHLASOVANIE STRAVY

Do 7,30 daného dňa

Strava sa odhlasuje prostredníctvom služby Edupage

  • cez bezplatnú aplikáciu v smartfóne (dostupná v AppStore pre iPhony alebo ObchodPlay pre Android)
  • cez internetovú stránku Edupage.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ stravu odhlasuje rodič najneskôr

  • do 7.30 v daný deň – strava KLASIK
  • do 15.00 predchádzajúceho dňa – ostatné typy stravy

Stravu je možné odhlásiť vopred aj na niekoľko dní

Prihlavacie údaje obdržia rodičia po prijatí dieťaťa do SMŠ Pramienok.