U nás

Materská škola Pramienok je trojtriedna. V každej triede pracujú dve pani učiteľky s láskavým a rešpektujúcim prístupom k deťom. Každá trieda je vybavená modernžmi edukačnými pomôckami, samostatným sociálnym zariadením prispôsobeným veku detí v danej triede. Priestory materskej školy sa nachádzajú v oddelenej časti na prízemí Spojenej školy Svätej rodiny.

K materskej škole prislúcha aj novovybudované  moderné detské ihrisko vybavené cielene zvolenými hrovými prvkami pre rozvoj hrubej motoriky, doplnené prvkami ekovýchovy, náučným chodníkom, bylinkovou špirálou, či zvýšenými záhonmi. Detské ihrisko je samostatne oddelené od školského dvora. 

Lienky

Trieda detí od 3-4 rokov. Celková kapacita detí v tejto triede je 15.

Včielky

Trieda detí od 4-5 rokov. Celková kapacita detí v triede je 20.

Sovičky

Trieda detí od 5-6 rokov. Celková kapacita detí v tejto triede je 22.

Ihrisko

Rozloha detského ihriska je ...... a nachádzajú sa na ňom hrové prvky na rozvoj hrubej motoriky a enviromentálnu výchovu.

Virtuálna prehliadka

Nahliadnite k nám cez virtuálnu prehliadku a pozrite si moderné a priestranné triedy našej materskej školy.