O nás

Náš príbeh sa začal v roku 2009 na rodinnej dovolenke v Španielsku, kam cestovali manželia Holeniovci s jasným cieľom navštíviť školu a škôlku Montealto v Madride a Canigo v Barcelone. Od tej chvíle ich poháňala túžba založiť podobné školy a škôlky aj na Slovensku. Podarilo sa im nadchnúť aj ďalšie rodiny, s ktorými sa spoločne pustili do príprav. V Roku 2010 tak spolu navštívili školu a škôlku v Poľsku a v roku 2011 opätovne školy Canigo. Rovnako, ako kedysi rodiny v Španielsku, obetovali a stále venujú množstvo svojho voľného času do rozvoja materskej školy Pramienok a usilujú sa o založenie základnej školy, ktorá by bola jej pokračovaním. Veľkou pomocou a inšpiráciou sú pre nich skúsenosti rodín, ktoré tieto školy založili, či už v Španielsku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku alebo v Českej Republike.

Ako prvé vzniklo v roku 2010 Občianske združenie ASROW, o.z. (Asociácia rodičov pre výchovu a vzdelávanie) v Bratislave. Po náročnom procese hľadania vhodných priestorov, ktoré by spĺňali nároky na kvalitné podmienky pre vzdelávanie detí otvorilo v roku 2013 svoju prvú materskú školu – Súkromnú materskú školu Pramienok v novo zrekonštruovaných priestoroch na Gercenovej ulici v Bratislave.

Vytrvale pracujeme na hľadaní vhodných priestorov pre otvorenie ďalšej materskej školy ako aj základnej školy s výchovno-vzdelávacím modelom prispôsobeným individuálnym potrebám chlapcov a dievčat.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ASROW

 

Občianske združenie ASROW bolo založené v roku 2010 ako dobrovoľné, neziskové a apolitické združenie prevažne manželských párov, ktorí sa rozhodli poskytnúť nie len svojím deťom, čo najlepšie vzdelanie. 

 

 

 

MISIA A VÍZIA

 

Našou víziou je udávať trend vo výchove a vzdelávaní detí, aby sme tvorili hodnotnejší svet. Vytvárame preto výchovno-vzdelávacie inštitúcie založené

na úzkej spolupráci rodičov a školy s cieľom formovať charakterných a šťastných ľudí schopných pozitívne meniť spoločnosť.

 

 

NAŠE HODNOTY

 

Profesionalita

Spolupráca s rodičmi

Otvorenosť

Individuálny prístup

Optimizmus

Sloboda a zodpovednosť

Dobrovoľníctvo

Kresťanstvo

 

HISTÓRIA ŠPANIELSKO

 

História podobných škôl a škôlok, aké zakladá aj občianske združenie ASROW sa začala v Španielsku v 50-tych rokoch minulého storočia. Skupina piatich rodín – tri z Barcelony, jedna z Terrassa a jedna zo Sabadellu sa spojili a zhodli sa v tom, že je potrebné vytvoriť rodinnú školu, ktorá by spĺňala ciele a očakávania, ktoré mali na vzdelanie svojich detí.

 

ŠKOLY V ZAHRANIČÍ

 

 

 

Projekt materskej školy PRAMIENOK je inšpirovaný podobnými projektmi vo svete, ktoré sú postavené na rovnakých princípoch.