Kresťanstvo

V našej materskej škole ponúkame rodičom a deťom duchovnú formáciu založenú na učení Katolíckej cirkvi a inšpirovanú životom svätého Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei. Duchovná formácia pomáha dieťaťu rozvíjať dobré návyky správania a získavať cnosti, prostredníctvom ktorých sa môže dobre rozhodovať.

Okrem toho podporuje rozvoj osobného vzťahu s Bohom a umožňuje nám žiť slobodne podľa Božej vôle. Vďaka kresťanskej formácii je ľudská myseľ obohatená pravdami viery. Vo vzťahu k nim pracujeme s deťmi na formovaní návykov a rozvíjaní cností (poriadok, štedrosť, pracovitosť, vytrvalosť alebo poslušnosť), na ktorých deti neskôr vybudujú svoju identitu.

Podporujeme výchovu vo viere v súlade s učením Katolíckej cirkvi, ale nie sme katolíckou inštitúciou, pretože nás neriadi cirkevná inštitúcia, ale sekulárne občianske združenie.

Kresťanstvo