Naša škôlka spolupracuje so Združením pre rozvoj rodiny, o.z., ktoré organizuje projekt „Akadémia rodiny“.

Cieľom Akadémie rodiny je ponúknuť podporu a efektívnu pomoc rodičom  v ich rodičovstve a manželstve. Pomáha im uvedomiť si, čo je vo výchove a v manželstve dôležité, hľadať spôsoby riešenie rôznych situácií a problémov.

Na kurzoch sa používa jedinečná metóda „Case study“-prípadových štúdií. Každá prípadová štúdia sa zaoberá iným problémom a rodičia či manželia interaktívnym spôsobom hľadajú riešenie šité presne pre ich rodinu.

Metodológia vychádza z individuálneho štúdia, vzájomnej manželskej diskusie, prácou v malej a napokon veľkej skupine, ktorá je vedená moderátorom.

Každý moderátor je vyškolený a zameriava sa na svoj konkrétny prípad.

Podmienkou je účasť oboch manželov na kurze.

Kurz Prvé kroky

Je primárne určený pre rodičov detí vo veku 0 – 6 rokov.

 

Je to „zlatý vek“ vo výchove dieťaťa. Je to dôležité obdobie, pretože môžeme najviac formovať osobnosť dieťaťa. Kurz sa zameriava na získanie základných návykov detí. Pomáha rodičom spoznať citlivé obdobia vo vývoji dieťaťa, ktoré sú neopakovateľné.

 • Témy jednotlivých stretnutí:
 • Kľúčové aspekty rozvoja dieťaťa
 • Rodinné prostredie
 • Temperament a dedičnosť
 • Komunikácia medzi manželmi
 • Súrodenecké vzťahy
 • Význam hry v živote dieťaťa
 • Rozvoj disciplíny a vôle
 • Výchova k empatii

Kurz Manželská láska

Kurz je určený pre všetkých manželov bez ohľadu na dĺžku ich manželstva, počet a vek ich detí.

 

Najdôležitejší vzťah v rodine je harmonický vzťah manželov. Len toto dáva základ pre stabilnú rodinu a dobrú výchovu. Dobre fungujúce manželstvo môže vytvoriť prostredie pre správny vývoj všetkých jej členov.

 • Témy jednotlivých stretnutí:
 • Manželstvo – zväzok lásky
 • Sexualita muža a ženy
 • Komunikácia v manželstve
 • Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom
 • Rodinný život

Kurz Prvé písmená

Tento kurz je primárne určený rodičom detí vo veku od 4 do 8 rokov.

 

 Je to prelomový vek, vek veľkých zmien nielen v živote dieťaťa, ale aj nás rodičov – naše ratolesti totiž vstupujú do veľkého sveta povinností a výziev – do školy. Byť na túto výzvu pripravený sa skutočne oplatí.

Kurz prebieha formou ôsmych voľne nadväzujúcich moderovaných stretnutí na základe ôsmych tematicky zameraných prípadových štúdií. Každé stretnutie si vyžaduje dobrú prípravu, aby účasť na ňom priniesla pre účastníkov, čo najväčší efekt.

Medzi témy jednotlivých stretnutí patrí:

 • Úvod do problematiky, dosiahnutie veku rozumu
 • Ako si rodičia majú nájsť čas byť vo dvojici
 • Domov a profesionálny život
 • Výchova pomocou cieľov: rásť ako osoba
 • Hry a sledovanie televízie, voľný čas
 • Výchova k ľudskej sexualite
 • Pocity a citlivosť
 • Psychologické konflikty

Viac sa dozviete na www.akademiarodiny.sk