Ďakujeme za podporu

V tejto časti Vás chceme informovať o projektoch, ktoré naša materská škola zrealizovala aj vďaka získaným dotáciám a grantom. Všetkým spoločnostiam preto patrí naša veľká vďaka.

Ak poznáte zaujímavé projekty, nadácie, príp. iné organizácie, ktoré poskytujú finančné granty, resp. ste zamestnancom spoločnosti, ktorá poskytuje zamestnanecké granty a viete nám pomôcť s podaním žiadosti, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese skolkapramienok@asrow.sk alebo telefonicky na t.č. 0911 786 301. Ďakujeme.