Harmonogram školského roka 2022/2023

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

Program duchovnej obnovy pre ženy:

  • Rozjímanie s kňazom
  • Prednáška
  • Rozjímanie s kňazom
  • Spytovanie svedomia
  • Sv. omša

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum ISTER, Lazaretská 33, Bratislava – St. mesto Centrum Ister.

Duchovná formácia je poskytovaná vo forme duchovnej obnovy. Za duchovnú obnovu zodpovedá Opus Dei, osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi, www.opusdei.sk.

Pred duchovnou obnovou ako aj počas duchovnej obnovy je možnosť sv. spovede.

 

V septembri budú dve duchovné obnovy v Dowine:

– v stredu, 8. septembra, 

– v pondelok, 20. septembra

 

Program duchovnej obnovy pre mužov:

  • 17:30 h začne duchovná obnova vystavením Najsvätejšej Sviatosti v kaplnke. Následne bude v kaplnke pred vystavenou sviatosťou duchovné čítanie.
  • 18:00 h prednáška v obývačke
  • 18:45 h sp. svedomia v kaplnke
  • 19:00 rozjímanie 
  • 19:30 jednoduché požehnanie a sv. omša.

 

Miesto: Univerzitné centrum DOWINA, Námestie Slobody 26, Bratislava – St. mesto. https://dowina.org/