ZAPOJTE SA

ZAPOJTE SA

Usilujeme sa o to, aby sme deťom poskytli kvalitné zázemie, vzdelávací program ako aj vysokú úroveň personálu. Zároveň sa snažíme školné držať na čo najnižšej úrovni, aby bola škôlka dostupná čo najväčšiemu okruhu rodín. Preto tvoria dary ďalšiu nezanedbateľnú časť našich príjmov. Veľmi sa preto tešíme každému daru. Ponúkame preto viacero možností, ako nás môžete podporiť. Ku každému daru s Vami spíšeme darovaciu zmluvu alebo vystavíme potvrdenie o dare.

Ak sa rozhodnete podporiť nás akýmkoľvek finančným alebo materiálnym darom, budeme vám veľmi vďační. Aj malé čiastky mesačne môžu pomôcť.
Materská škôlka Pramienok prijíma finančné dary na účet:
2921876831/1100
IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831 TATR SK BX
Ak nás chcete podporiť materiálnym darom, prosím kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

FINANČNÝ DAR NA ÚČET

Finančné dary sú pre nás nesmierne dôležité. Pomáhajú nám financovať aktivity a ďalší rozvoj projektov nášho občianskeho združenia, skvalitňovať vzdelávací program, pomáhajú nám zvýšiť úroveň vybavenia didaktickými pomôckami, pravidelne zvyšovať profesionálnu úroveň učiteľov a tiež prijímať deti z rodín so slabším ekonomickým zázemím.

Materská škôlka Pramienok prijíma finančné dary na účet:

2921876831/1100

IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831 TATR SK BX

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

Chcem poukázať 2% z daní

Ste zamestnanec, živnostník alebo firma a záleží Vám na tom, aby 2% z Vašej dane boli naozaj užitočne vynaložené? Podporte nás poukázaním 2% Vašej dane.

Budeme tiež radi, ak povzbudíte svojich priateľov a známych, aby darovali svoje 2% z daní na podporu projektov nášho občianskeho združenia.

Prečítajte si postup pre poukázanie 2% daní pre zamestnancov.

Prečítajte si postup pre poukázanie 2% daní pre živnostníkov alebo podnikateľov.

Tlačivo 2% zamestnanec. 

PODPORTE NÁS CEZ GIVENIO

Givenio je darcovský portál, prostredníctvom ktorého môžete priamo pri svojom nákupe v širokom zozname rôznych e-shopov, zároveň poskytnúť percento z nákupu Občianskemu združeniu ASROW a nebude Vás to stáť nič naviac. Informáciu o obchodoch registrovaných v GIVENIO, podmienky darovania, výška percenta, ktoré dostane občianske združenie sa dozviete na www.givenio.sk.

PODPORTE NÁS CEZ PORTÁL ĽUDIA ĽUĎOM

Prostredníctvom portálu môžete darovať občianskemu združeniu ASROW, o.z. ľubovoľnú sumu, buď jednorázovo alebo sa môžete stať pravidelným podporovateľom. Aj malá suma každý mesiac, nám pomáha financovať ďalší rozvoj aktivít občianskeho združenia. Ako darovať sa dozviete na www.ludialudom.sk.

AKO NÁM VAŠE DARY POMÁHAJÚ

Vďaka vašim darom dostávajú deti príležitosť stať sa nielen vzdelanými ľuďmi, ale tiež samostatnými, všestrannými, harmonickými osobnosťami so zmyslom pre zodpovednosť a so silným etickým zázemím.

 • Môžeme deťom poskytnúť kvalitnejšie prostredie a inovatívne edukačné pomôcky.
 • Deťom môžeme dopriať rozmanitejšie aktivity a zaujímavo im sprostredkovať nové poznatky.
 • Vieme všetkým rodinám sprístupniť záujmové krúžky nad rámec bežného programu škôlky.
 • Vieme zaistiť kontinuálne nadštandardné vzdelávanie učiteliek.

POĎAKOVANIE DARCOM

Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj čas alebo prispeli na našu činnosť svojimi prostriedkami. Veľmi si vážime akúkoľvek pomoc. Vaša veľkorysosť je pre nás zaväzujúca. Aj vďaka Vám, Vášmu nadšeniu a podpore môže naša škôlka tak dobre fungovať.

Od roku 2014 nás finančne podporili:

 • Michal Hort
 • Peter Hariš
 • Milan Garbiar s rodinou
 • Iveta Vrzgulová a Mikuláš Szabó
 • a ďalší anonymní darcovia

Ďakujeme za váš záujem o podporu našej škôlky. Na tejto stránke nájdete rôzne formy nefinančnej pomoci. Ak máte akúkoľvek otázku, nápad, či záujem o bližšie informácie, môžete sa na nás s dôverou obrátiť. Ak chcete darovať financie, viac sa o nich dozviete v sekcii “CHCEM DAROVAŤ PRÍSPEVOK”.

Na všetky dary vám vystavíme darovaciu listinu alebo potvrdenie o dare. Všetkým darcom a sponzorom patrí naša srdečná vďaka.

CHCEM DAROVAŤ VEC

PONÚKAM SVOJE SCHOPNOSTI

POĎAKOVANIE DARCOM

Vaše dary nám veľmi pomáhajú, všetkým darcom patrí naša srdečná vďaka. Vašu pomoc si veľmi vážime.

Od roku 2014 nám materiálne dary, služby alebo svoje schopnosti poskytli:

 • Tesco
 • Rodina Nielsen
 • Elena Markušová s rodinou
 • Alexandra Ťapajová
 • Mária Borovská
 • Ľudmila Gebauerová
 • Veronika Jantáková
 • Klárika Borovská
 • Martin Toman
 • Daniel Hošek
 • John Nielsen
 • Eva Taračová
 • Denisa Bobríková
 • A ďalší anonymní darcovia

ZAPOJTE SA DO ČINNOSTI ASROW, o.z.
 
Milí rodičia a milí priatelia našej škôlky,
 
Ako viete, projekt našej škôlky vznikol a funguje vďaka úzkej spolupráci našej škôlky s rodinami detí. Vážime si vášho úsilia a tešíme sa účasti na tomto projekte. Sme si zároveň vedomí toho, že žiadna kvalitná škola alebo škôlka sa nezaobíde bez kvalitných vzťahov s rodinami.
Stojíme taktiež pred veľkou výzvou, ktorou je založenie 1. Súkromnej školy:
– v ktorej vládne katolícky duch,
– zameranej na individuálne vzdelávacie potreby chlapcov a dievčat,
– v ktorej sa rodičia aj deti pravidelne zúčastňujú tutoringových stretnutí.
 
Preto by sme vám radi touto cestou ponúkli spoluprácu na fungovaní škôlky a na založení školy podľa vašich možností. Vieme, že voľného času nie je v žiadnej rodine navyše, ale možno nájdete formu spolupráce, ktorá by vás nezaťažila. Veľmi nám tým pomôžete a z výsledkov budú ťažiť predovšetkým deti.
 
Prečo má zmysel spolupracovať zo škôlkou/školou?
– Máte príležitosť ovplyvniť, aká bude škôlka/škola, kde vaše dieťa trávi väčšiu času.
– Môžete pomôcť zlepšiť prostredie, kde vaše dieťa trávi väčšinu času.
– Môžete svoje schopnosti využiť v prospech vzdelávania detí.
– Môžete priamo ovplyvniť kvalitu vzdelávania ďalšej generácie

Pripravili sme prehľadný zoznam činností, s ktorými sa môžete zapojiť do aktivít občianskeho združenia ASROW, o.z.
Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.
 
Ďakujeme za Váš čas, ktorý nám venujete.

Za Občianske združenie ASROW
Alexander Holénia
 
Za vedenie škôlky
Gabriela Burianková

PRACUJTE U NÁS

Pozícia: Učiteľ/Učiteľka Angličtiny

Čítať viac

Pozícia: Učiteľka

Čítať viac

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA PRAMIENOK

ponúka milujúcu a podnetnú starostlivosť pre deti vo veku od dvoch rokov až po začatie povinnej školskej dochádzky. Vedieme deti s láskyplnou pozornosťou s dôrazom na úzku spoluprácu s rodičmi. V škôlke podporujeme kresťanské hodnoty, je však otvorená pre všetky rodiny bez ohľadu na ich vierovyznanie.

           

KONTAKTUJTE NÁS