Projekty

Výchovno-vzdelávací program našej materskej školy dopĺňame rôznymi jednorázovými, či pravidelne sa opakujúcimi projektami, organizovanými pani učiteľkami alebo externými partnermi. Zapájame sa tiež do rôznych charitatívnych výziev, či z vlastnej iniciatívy realizujeme projekty, aby sme v spolupráci s našimi rodinami podporili iné rodiny alebo ľudí na okraji spoločnosti, ktorí sú na to odkázaní.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v našom úsilí podporujú.