Prihláška

  ONLINE PRIHLÁŠKA

  Údaje o dieťati


  Priezvisko*

  Krstné meno*

  Dátum narodenia Deň-Mesiac-Rok*

  Šk. rok, v ktorom má dieťa nastúpiť do MŠ*

  Plánovaný dátum nástupu do MŠ

  Trieda, do ktorej sa hlásite*

  Lienky (3-4 ročné deti)Včielky (4-5 ročné deti)Sovičky (5-6 ročné deti)

  O aký typ dochádzky máte záujem?*

  Má Vaše dieťa stravovacie obmedzenia? Ak áno, uveďte aké, resp. akú diétu má potvrdenú svojím detským lekárom*

  Súčasná dochádzka do MŠ*

  nieštátna MŠcirkevná MŠiná súkromná MŠIné:


  Údaje o zákonných zástupcoch MAMA

  Priezvisko*

  Krstné meno*

  Adresa trvalého pobytu- ulica, p.č., mesto, PSČ*

  Telefón*

  Váš email*

  Doplňujúce informácie


  Údaje o zákonných zástupcoch OTEC

  Priezvisko*

  Krstné meno*

  Adresa trvalého pobytu- ulica, p.č., mesto, PSČ*

  Telefón*

  Váš email*

  Doplňujúce informácie

  Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej škôlke*

  InternetGoogle AdWordsFacebookReklamný letákInzercia v tlačiOdporučenie od známychInak

  Aká je Vaša motivácia pre výber MŠ Pramienok*

  Prehlasujem, že som si prečítal Vyhlásenie o spracúvaní a ochrane osobných údajov, porozumel som im a súhlasím s ich spracovaním v súlade s týmto Vyhlásením o spracúvaní a ochrane osobných údajov. >>Všeobecné obchodné podmienky<<

  Polia označené s hviezdičkou* sú povinné.

  Loading...