Prihláška

  ONLINE PRIHLÁŠKA


  Údaje o dieťati  Priezvisko*


  Krstné meno*


  Dátum narodenia Deň-Mesiac-Rok*


  Šk. rok, v ktorom má dieťa nastúpiť do MŠ*


  Plánovaný dátum nástupu do MŠ


  Trieda, do ktorej sa hlásite*

  Lienky (3-4 ročné deti)Včielky (4-5 ročné deti)Sovičky (5-6 ročné deti)


  O aký typ dochádzky máte záujem?*


  Má Vaše dieťa stravovacie obmedzenia? Ak áno, uveďte aké, resp. akú diétu má potvrdenú svojím detským lekárom*


  Súčasná dochádzka do MŠ*

  nieštátna MŠcirkevná MŠiná súkromná MŠIné:
  Údaje o zákonných zástupcoch MAMA


  Priezvisko*


  Krstné meno*


  Adresa trvalého pobytu- ulica, p.č., mesto, PSČ*


  Telefón*


  Váš email*


  Doplňujúce informácie  Údaje o zákonných zástupcoch OTEC  Priezvisko*


  Krstné meno*


  Adresa trvalého pobytu- ulica, p.č., mesto, PSČ*


  Telefón*


  Váš email*


  Doplňujúce informácie
  Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej škôlke*

  InternetGoogle AdWordsFacebookReklamný letákInzercia v tlačiOdporučenie od známychInak


  Aká je Vaša motivácia pre výber MŠ Pramienok*


  Prehlasujem, že som si prečítal Vyhlásenie o spracúvaní a ochrane osobných údajov, porozumel som im a súhlasím s ich spracovaním v súlade s týmto Vyhlásením o spracúvaní a ochrane osobných údajov. >>Všeobecné obchodné podmienky<<


  Polia označené s hviezdičkou* sú povinné.

  Ak ste človek, vyberte obrázok Vlajka .