Prihláška

Údaje o dieťati

Priezvisko (povinné)

Krstné meno (povinné)

Dátum narodenia RRRR-MM-DD (povinné)


Rodič/Zákonný zástupca

Priezvisko (povinné)

Krstné meno (povinné)

Vzťah k dieťaťu (povinné)

Telefón (povinné)

Váš email (povinné)Záujem o dochádzku do MŠ Pramienok


Súčasná dochádzka do MŠ (povinné)

 
žiadnaštátna MŠiná súkromná MŠ

 

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej škôlke (povinné)

 
InternetGoogle AdWordsFacebookReklamný letákInzercia v tlačiOdporučenie od známychInak

 

Aká je Vaša motivácia pre výber MŠ Pramienok (povinné)