Program rastu

 

 

 

Personalizované vzdelávanie

 

 

 

Formovanie charakteru a budovanie dobrých návykov

 

 

 

Integrálny rozvoj

 

 

 

 

 

Hejného metóda

Citlivé obdobia

Každý živý tvor prechádza tzv. citlivými obdobiami, počas ktorých má organizmus sklon intuitívne vykonávať určitú činnosť. Obdobia preto, že ide o istý časovo ohraničený úsek a „citlivé“ preto, lebo sú nezávislé od vôle.

Citlivé obdobia pre výchovu prídu len raz a zanikajú vo chvíli, keď človek prekročí prah dospelosti.