Krúžky

Základná umelecká škola sv. Cecílie

Naša škôlka spolupracuje so ZUŠ sv. Cecílie, ktorá má elokované pracovisko v priestoroch Spojenej školy Svätej rodiny.

V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti na nasledovné odbory:

  • hudobný odbor, vhodný pre staršie deti
  • výtvarný odbor
  • tanečný odbor

Poplatok za ZUŠ si hradí každá rodina individuálne podľa platného školného ZUŠ.

Viac informácií o jednotlivých odboroch nájdete na https://zusc.edupage.org/

 


Máme vytvorenú spoluprácu so športovým klubom Benitim, ktorý zabezpečuje pre deti zo škôlky krúžok GUMKÁČI – ŠPORT PRE ŠKOLKAROV. Ide o krúžok športového rozvoja pre deti predškolského veku. Krúžok si hradí každá rodina individuálne.

Viac informácií o kurze ako aj prihlášku nájdete na www.benitim.sk.