Rastieme aj vďaka programu ERASMUS+

Kontinuálny profesijný rast nášho pedagogického i nepedagogického tímu je pre nás skutočným záväzkom, ktorý sa usilujeme napĺňať, podporovať a vytvárať pre neho podmienky. V súlade s našimi hodnotami, je vítané, ak každý učiteľ venuje svojmu vzdelávaniu a osobnému rozvoju aspoň 150 hodín ročne. Každý rok majú preto naši učitelia možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a prednášok, ktoré súvisia so zameraním našej materskej školy a sú plne hradené zriaďovateľom.

Veľmi nás potešilo, keď sa otvorilo nové programové obdobie pre granty ERASMUS+ na obodobie 2021-2027, nakoľko to vnímame ako skvelú príležitosť pre vytvorenie možností vzdelávania aj v zahraničí. Takáto možnosť totiž prináša každému jednotlivcovi nie len zvyšovanie odborných poznatkov a kompetencií, získanie nových zručností vďaka pobytu v cudzom prostredí, využitie cudzích jazykov, ale aj špecifickú osobnú skúsenosť z kontaktu so zahraničnými pedagógmi, čo im umožňuje rozšíriť všeobecný rozhľad a získať novú perspektívu na ich každodennú prácu.

V roku 2021 sme požiadali o grant Erasmus+ v sektore „Školské vzdelávanie“ pre oblasť „Vzdelávacia mobilita jednotlivcov“ a to hneď prostredníctvom 2 žiadostí: 

  • Krátkodobá mobilita zamestnancov
  • Akreditácia

Pri oboch žiadostiach sme sa stali úspešnými žiadateľmi. 

V rámci projektu „Krátkodobá mobilita zamestnancov“ máme možnosť realizovať nasledovné typy aktivít na podporu profesijného rastu:

  • účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach,
  • hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii,
  • hosťujúci odborníci: školy si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou.

Celková finančná suma, ktorú môžeme využiť na realizovanie týchto aktivít predstavuje 27.875€

Celý projekt prebieha od 4/2022 do 9/2023, zahŕňa v sebe prípravu na jednotlivé mobiliy, realizáciu jednotlivých mobilít v období 8/2022-8/2023 a bude ukončený podaním záverečnej správy do 30.septembra 2023.

 

Na základe získanej akreditácie budeme mať možnosť v programovom období 2021-2027 zjednodušeným procesom žiadať o grant na rôzne vzdelávacie aktivity. O všetkom vás budeme informovať prostredníctvom našich príspevkov na našej webovej stránke.

Sledujte nás ako sa vzdelávame vďaka grantu ERASMUS+

Nové inšpirácie od prizvaných expertov pre prácu s robotickými edukačnými pomôckami

    Vo februári sme privítali v Pramienku hostí z Českej republiky, ktorí nás navštívili ako prizvaní experti v rámci programu Erasmus+ a našej akreditácii, ktorú sme získali na programové obdobie 2022-2027.   Tentokrát deťom a pani učiteľkám prišli ukázať a vysvetliť prácu s robotickými pomôckami, ktoré rozvíjajú nie len logické myslenie a priestorovú predstavivosť, [...]

Ako na robotiku v MŠ a ZŠ?

Workshop pre učiteľovAKO NA ROBOTIKU V MŠ a ZŠ?20. 2. 2024 o 16,00 v SMŠ Pramienok{{ vc_btn: title=Prihl%C3%A1ste+sa+%21&style=outline&shape=round&color=white&size=lg&align=left&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fskolkapramienok.sk%252Fproduct%252Fako-na-robotiku-v-ms-a-zs%252F%7Ctarget%3A_blank }} Beebot, Bluebot, Go and Glow bot, Rugged robot, Tale-bot, Vincibot, Cubetto, Otto, Photon, Ozobot, Indi car, MiniSphero, Intelino Smart Trains   Poznáte ich?   Ak nie, tak teraz je ten správny čas spoznať a vyskúšať všetkých robotov, ktorých môžeš využiť pri práci s deťmi v materskej škole či na 1. stupni [...]

CLIL (Content and Language Integrated Learning): PRACTICAL METHODOLOGY FOR PRE-PRIMARY TEACHERS (Ages 3-7)

Počas letného obdobia, koncom júla 2023, mala naša pani učiteľka Hanka možnosť navštíviť kurz metodiky CLIL, ktorý sa zameriava na modernú formu výuky anglického jazyka. Táto metodika v sebe kombinuje rozvoj kreativity, kritického myslenia, zvedavosti  a nápaditosti, teda všetky kritériá, ktoré by mali učitelia využívať a vkladať do svojich edukačných aktivít s deťmi.   Prečítajte si, ako vnímala kurz [...]

Akreditácia pre individuálnu organizáciu

Jedným z najdôležitejších pilierov materskej školy Pramienok sú naše pani učiteľky. Profesijný a osobný rozvoj učiteliek ako aj nepedagogických zamestnancov je zárukou neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania a zavádzania inovácií vo vzdelávaní v našej materskej škole ako aj zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, či celého fungovania MŠ. Preto sme využili príležitosť zapojiť sa do programu Erasmus+ a vytvoriť tak príležitosti na získanie [...]

ERASMUS+: Screenless ICT

  Tretí májový týždeň  mala ďalšia z našich kolegýň možnosť zúčastniť kurzu STEM v Prahe. Nakoľko metóda STEM je v súčasnej dobe veľmi obľúbená a praktizujeme ju aj pri výchovno-vzdelávacích aktivitách v našej materskej škole, veľmi sa tešíme  z toho, že sa v tejto metóde môže priamo na akreditovanom kurze vzdelávať ďalšia členka nášho pedagogického zboru a  môže si  priniesť novú inšpiráciu [...]

ERASMUS+: Jobshadowing Španielsko

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, [...]

ERASMUS+: Prizvaní experti z Poľska

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, [...]

ERASMUS+: Jobshadowing Poľsko

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, [...]

ERASMUS+: Technické a digitálne vzdelávanie pre učiteľov prostredníctvom metódy STEM

S cieľom ďalšieho profesijného rozvoja zamestnancov  sa naša súkromná materská škola zapojila do programu Erasmus+. Súčasťou projektu „Komplexný rozvoj detí predškolského veku“ je aj rozvoj a implementácia digitálneho vzdelávania detí v našej materskej škole, vďaka ktorému mohli pani učiteľky Evka a Katka vycestovať do Českej republiky. Organizácia PROEDU consulting je jediná v rámci krajín Európskej únie, ktorá pod záštitou programu [...]

CLIL (Content and Language Integrated Learning): PRACTICAL METHODOLOGY FOR PRE-PRIMARY TEACHERS (Ages 3-7)

Jednou z plánovaných vzdelávacích aktivít na naplnenie cieľov nášho projektu realizovaného vďaka grantu ERASMUS+ je kurz zameraný na vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Preto sa naša pani učiteľka Dominika absolvovala v auguste 2022 týždňový intenzívny kurz vo vzdelávacom centre interEducation v Dubline.   Deti sú u nás vedené podľa platných [...]

Krátkodobá mobilita žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní (KA122-SCH)

Jedným z najdôležitejších pilierov materskej školy Pramienok sú naše pani učiteľky. Profesijný a osobný rozvoj učiteliek ako aj nepedagogických zamestnancov je zárukou neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania a zavádzania inovácií vo vzdelávaní v našej materskej škole ako aj zvyšovania efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, či celého fungovania MŠ. Preto sme využili príležitosť zapojiť sa do programu Erasmus+ a vytvoriť tak príležitosti na získanie [...]