Adventné dielničky

K tradičnej aktivite v materskej škole Pramienok neodmysliteľne patria „adventné dielničky“. Pani učiteľky každoročne pripravujú zaujímavú tvorivú aktivitu pre svoju triedu.

 

U Lienok, najmenších detí, to bol tentokrát čas plný rozhovorov o Vianociach, deti rozprávali čo si želajú pod stromček, počúvali vianočné koledy a vyrábali snehuliakov. Na ich výrobu použili papierové taniere a následne im nalepovali oči, gombíky, a ako nos otlačili svoj prst. Lienočkám sa táto aktivita veľmi páčila a odmenou za vytvorenie krásnych umeleckých diel im bolo papierové snehuliakovo na chodbe školy, kde ich diela mohli obdivovať aj ostatné deti.  

V triede Včielok, 4 – 5 ročných detí, pripravila pani učiteľka špeciálnu kreatívnu aktivitu, vyrábali spolu sviečky z medových plátov. Po ich výrobe, si každé dieťa dotvorilo a vyzdobilo svoju sviečku čipkou, anjelikmi a inými ozdobami, ktoré vyrezávali z medových plátov.

 

Výrobu sviečok sprevádzalo počúvanie vianočných kolied, ktoré si deti aj zaspievali a prežili spolu krásne doobedie naplnené predvianočnou dobrou náladou. Včielkam sa aktivita tiež veľmi páčila a mali z nej úprimnú radosť.

Sovičky, naše 5 – 6 ročné deti, tiež strávili spoločné kreatívne poobedie adventnými dielničkami, vyrábali spolu vianočné ozdoby. Prostredníctvom tejto aktivity si deti rozvíjali jemnú motoriku, kreativitu a fantáziu pri práci s modelovacou hmotou. Na zdobenie svojich diel mali k dispozícii rozličný kreatívny materiál.

 

Pri tvorbe rôznych ozdôb na vianočný stromček, sa veľa rozprávali medzi sebou a hlavne s pani učiteľkou o nadchádzajúcom sviatočnom období a nesmierne sa tešili na to, ako svoje výtvory podarujú rodičom.

 

 

Jana Droščáková