Andrea Pisárčiková

Mala som možnosť pracovať ako učiteľka nielen v materskej, ale aj základnej a strednej škole. Venovala som sa dobrovoľníckym aktivitám v treťom sektore, najmä v eRku,  Dobrej novine, ilustrovaniu detského časopisu Rebrík, tvorbe metodických materiálov a kurzov pre animátorov detských spoločenstiev. Posledných 10 rokov sa mi stala blízkou téma inklúzie a včasnej intervencie. V projekte materskej školy Pramienok pôsobím od roku 2017. Venujem sa profesijnému rozvoju, spolupráci s rodinami a pedagogickej činnosti.