OTVORENÉ STREDY V PRAMIENKU

Vyberte si termín

Máte budúceho škôlkara, či predškoláka?

Navštívte nás počas OTVORENEJ STREDY a spoznajte súkromnú materskú školu PRAMIENOK. Dozviete sa viac o našom výchovno-vzdelávacom programe i programe predškolskej prípravy.

 

Začíname už v stredu 8.11.2023, zaregistrujte sa na niektorý z termínov. Tešíme sa na vás každú stredu v čase 9,00-10,30.

Program stretnutia

  • Predstavíme vám filozofiu materskej školy
  • Povieme vám viac o našich hodnotách
  • Predstavíme vám náš anglický program s anglickými lektormi
  • Vysvetlíme vám, ktoré inovatívne pedagogické metódy v našej práci používame
  • Predstavíme Adaptačný program
  • Predstavíme predškolský program
  • Spoznáte náš tím
  • Ukážeme vám naše priestory
  • Zodpovieme vaše otázky

Miesto

SMŠ Pramienok, Gercenova 10, Bratislava
Začiatok: 9,00
Ukončenie: 10,30
 
V prípade otázok nás kontaktujte:
+421 911 786 300
+421 911 786 301
skolkapramienok@asrow.sk

Zápis detí aj počas školského roka

Už ste rozhodnutí, tak neváhajte, pozrite si podmienky zápisu dieťaťa do našej materskej školy a pošlite nám online Žiadosť o zápis.

Radi by ste nastúpili počas školského roka? Ešte máme voľné miesta. Aby však bola adaptácia vášho dieťatka v zabehnutom triednom kolektíve čo najjednoduchšia, nástup počas školského roka odporúčame v týchto termínoch: 

2. október 2023

6. november 2023

8. január 2024

4. marec 2024

Vaše dieťa i rodinu prevedieme adaptáciou s radosťou aj vďaka nášmu individuálnemu adaptačnému programu.

V materskej škole Pramienok je každé dieťa jedinečné. Tak ako vám milí rodičia, aj nám záleží na vašich deťoch a na tom, v akom prostredí vyrastajú. Spolu s vami ich chceme pripraviť na budúcnosť. Pri našej práci kladieme preto dôraz na to, čo je dôležité.

Spoznávame spolu pestrosť a bohatstvo nášho sveta. Objavujeme krásu kultúrneho dedičstva našich predkov. Pripravujeme ich na život, v ktorom moderné technológie a znalosť iných kultúr budú zohrávať významnú úlohu.

Vedieme deti k tomu, aby dokázali porozumieť sami sebe a vedeli počúvať aj druhých. Aby komunikovali s rešpektom a úctou, dokázali obhájiť svoj názor, do svojho konania vkladali srdce a vedeli sa zastať slabších.

Spolu pracujeme na tom, aby videli zmysel a mali radosť z plnenia si každodenných povinností. Boli vytrvalí a odvážni, ak natrafia na prekážky. Vedeli rozoznať dobro, svoje rozhodnutia robili zodpovedne a prípadné chyby vnímali ako jeden z krokov na ceste poznania.

Veríme, že tieto zručnosti im pomôžu objaviť ich talenty a budúce poslanie, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a pracovať na budovaní lepšieho sveta.

Každú rodinu podporujeme v jej jedinečnej a nezastupiteľnej úlohe – výchove detí. Ak sú rodina a škola jednotné a ich hodnoty sú vo vzájomnom súlade, dokážu byť v tomto spoločnom úsilí úspešní. 

Náš záujem je rovnaký. Spokojné a šťastné dieťa.