V materskej škole Pramienok je každé dieťa jedinečné. Tak ako vám milí rodičia, aj nám záleží na vašich deťoch a na tom, v akom prostredí vyrastajú. Spolu s vami ich chceme pripraviť na budúcnosť. Pri našej práci kladieme preto dôraz na to, čo je dôležité.

Spoznávame spolu pestrosť a bohatstvo nášho sveta. Objavujeme krásu kultúrneho dedičstva našich predkov. Pripravujeme ich na život, v ktorom moderné technológie a znalosť iných kultúr budú zohrávať významnú úlohu.

Vedieme deti k tomu, aby dokázali porozumieť sami sebe a vedeli počúvať aj druhých. Aby komunikovali s rešpektom a úctou, dokázali obhájiť svoj názor, do svojho konania vkladali srdce a vedeli sa zastať slabších.

Spolu pracujeme na tom, aby videli zmysel a mali radosť z plnenia si každodenných povinností. Boli vytrvalí a odvážni, ak natrafia na prekážky. Vedeli rozoznať dobro, svoje rozhodnutia robili zodpovedne a prípadné chyby vnímali ako jeden z krokov na ceste poznania.

Veríme, že tieto zručnosti im pomôžu objaviť ich talenty a budúce poslanie, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a pracovať na budovaní lepšieho sveta.

Každú rodinu podporujeme v jej jedinečnej a nezastupiteľnej úlohe – výchove detí. Ak sú rodina a škola jednotné a ich hodnoty sú vo vzájomnom súlade, dokážu byť v tomto spoločnom úsilí úspešní. 

Náš záujem je rovnaký. Spokojné a šťastné dieťa.

Spoznajte nás a presvedčte sa osobne, že materská škola Pramienok je to pravé miesto pre Vaše dieťa a Vašu rodinu.

čítajte ďalej …

Na čo sa môžete spolu s deťmi tešiť ?

Program rozvoja charakteru a budovania dobrých návykov

Až 80% osobnosti dieťaťa sa formuje do 6 rokov jeho života. Deti v tomto veku vychovávame hlavne prostredníctvom budovania základných návykov, vďaka ktorým rastú v cnostiach, čím formujeme ich charakter. 

 • každý mesiac sa venujeme konkrétnej vybranej dobrej vlastnosti – cnosti
 • zameriavame sa na konkrétne dobré návyky v oblasti samostatnosti, poriadku, hygieny, spánku a jedla
 • vychádzame z vývinovej psychológie, z citlivých období, avšak nároky kladené na dieťaťa sú prispôsobené individuálnemu tempu každého dieťaťa
 • deti vedieme k dobrým návykom a cnostiam prostredníctvom bežných činností počas dňa

Spolupráca rodiny a školy

Vzájomná komunikácia a spolupráca rodiny a školy je pre napredovanie dieťaťa kľúčová.

 • každodenná komunikácia prebieha osobne medzi rodičmi a učiteľom a tiež prostredníctvom diára, kde si rodič a učiteľ vymieňajú dôležité informácie o dieťati
 • každá rodina má svojho tútora, s ktorým sa obaja rodičia stretávajú spravidla 3x ročne
 • tútorské stretnutie umožňuje rodičom a tútorovi pomenovať silné a slabé stránky dieťaťa, nastaviť jednotný plán jeho rozvoja a pracovať spoločne na jeho napredovaní
 • organizujeme spoločné výlety rodín, či výlety otcov s deťmi
 • ponúkame účasť na svätej omši v školskej kaplnke 
 • spoločne s rodičmi sa staráme o udržiavanie školského dvora
 • rodičia majú možnosť zapojiť sa do kurzov zameraných na výchovu a vzťahy organizovaných Akadémiou rodiny
 • pre rodičov organizujeme prednášky a workshopy podporujúce rodičovské kompetencie
 • ponúkame rodičom možnosť vypožičania si kníh z našej knižnice
Jolly Phonics

Angličtina s externými lektormi

Anlický jazyk si deti osvojujú prirodzeným spôsobom pri hrových aktivitách v anglickom jazyku, ktoré realizujeme v materskej škole každý deň. 

 • V každej triede angličtina s externým lektorom tri krát do týždňa
 • Anglické bloky s našimi učiteľkami každý deň
 • Využívame metodiku CLIL (Content Language Integrated Learning) a metodiku Jolly Phonics, ktorá pomáha deťom lepšie spoznávať hlásky v anglických slovách, rytmiku anglických slov ako aj výslovnosť.

Moderné a inovatívne pedagogické metódy

Pri našej práci vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu pričom využívame viaceré inovatívne a moderné pedagogické metódy.

Ponúkame kvaltiné akademické vzdelávanie vďaka moderným pedagogickým metódam, ktoré umožňujú deťom ich maximálny rozvoj. 

 • Hejného metóda vyučovania pre budovanie kritického, analytického myslenia a schopnosti riešiť problémy
 • Globálne čítanie
 • Metóda Glenna Domana pre trénovanie pozornosti, koncentrácie a rozvoj encyklopedických znalostí
 • Metóda fonematického uvedomovania podľa prof. Eľkonina
 • Kódovanie a predprogramátorské myslenie bez využitia displejov
 • Jolly Phonics, výuka angličtiny podľa metodiky CLIL
 • Počúvanie vážnej hudby
 • Práca s Tangramami

Pestrá ponuka premyslených aktivít a vzdelávacích programov

V aktivitách využívame prvky projektového vyučovania, kedy sa v jednom edukačnom bloku premysleným spôsobom spájajú činnosti z rôznych vzdelávacích oblastí.

 • predčitateľská gramotnosť a skoré učenie sa čítať
 • matematické hry a predprogramátorské myslenie
 • spoznávame klasické hudobné a výtvarné diela
 • využívame prvky dramatizácie a rytmizácie
 • experimentujeme
 • rozvíjame jemnú a hrubú motoriku
 • kladieme dôraz na psychomotorické cvičenia, výtvarné činnosti, hudobno-pohybové aktivity

1-2 krát do mesiaca našu prácu dopĺňame ďalšími aktivitami priamo v materskej škole alebo mimo nej: 

 • tematické workshopy s pozvaným hosťom
 • divadelné alebo bábkové predstavenia
 • návšteva múzea, výstavy, či knižnice
 • výlety a exkurzie

Denné pohybové a fyzické aktivity

Fyzickú zdatnosť u detí rozvíjame cielene zameranými cvičeniami, športovými kurzami a intenzívne využívame vlastné ihrisko v blízkosti materskej školy.

 • každé ráno s deťmi realizujeme zdravotné, relaxačné a dychové cvičenia
 • 3-krát týždenne realizujeme psychomotorické cvičenia, pri ktorých deti prekonávajú prekážkovú dráhu alebo vykonávajú cielene vybrané cvičenia. Tieto nielen rozvíjajú kondíciu detí, ale tiež stimulujú vývoj mozgu, dôležité vývojové procesy a zlepšujú koordináciu ruka-oko
 • 2-krát denne chodíme s deťmi na naše multifunkčné ihrisko, kde majú možnosť prekonávať rôzne prekážky v prirodzenom teréne
 • 1-krát týždenne chodíme s deťmi na prechádzku do okolia materskej školy, čo zlepšuje ich kondíciu, orientáciu v priestore i disciplínu
 • 1 krát do roka organizujeme intenzívny 2-týždňový kurz korčuľovania a 2-týždňový plavecký kurz

Čo ďalšie možete v materskej škole očakávať a na čo sa môžete spoľahnúť.

Zdravá strava

Kladieme dôraz na kvalitnú, zdravú a vyváženú stravu. Poskytujeme diéty pre rôzne formy potravinovej intolerancie.

 • súčasťou jedálnička sú ovocné a obilninové kaše, teľacie a morčacie mäso, zeleninové nátierky, kváskový chlieb, surové ovocie, zelenina
 • raz do týždňa majú deti na olovrant múčnik
 • deťom podávame pitnú vodu, nesladený čaj, ovocné šťavy
 • deti vedieme k tomu, aby sa učili spoznávať nové chute a naučili sa zjesť aj jedlo, ktoré nepoznajú, ale bolo pre nich s láskou pripravené
 • naša materská škola je zapojená do programu Školské ovocie a Mliečny program.

Viac o stravovaní v našej materskej škole si môžete prečítať TU.

Jednotné oblečenie

V materskej škole Pramienok deti aj učitelia používajú jednotné oblečenie. Jednotné oblečenie je obľúbené u detí aj rodičov. Deti sa vďaka nemu cítia ako súčasť tímu, odbúrava sa vzájomné porovnávanie, rodičom zjednodušuje ranné povinnosti spojené s výberom vhodného oblečenia. Pedagógom zároveň pomáha sústrediť sa len na tváre, reč tela či reakcie detí.

Viac o jednotnom oblečení si môžete prečítať TU.

Moderné a podnetné prostredie

Deťom ponúkame moderné a podnetné prostredie, vybavené kvalitnými a cielene zvolenými hrami a edukačnými pomôckami. K dispozícii majú aj vlastné multifunkčné ihrisko.

Materská škola má dobrú dostupnosť a možnosť parkovania v blízkosti školy.

Virtuálnu prehliadku našich priestorov si môžete pozrieť TU.

Emocionálna bezpečnosť detí

Je prioritou pre všetkých našich zamestnancov, aby sa u nás všetky deti cítili bezpečne a prijaté. Učitelia Pramienka venujú pozornosť individuálnym potrebám detí a v láskavej a radostnej atmosfére ich podporujú v každodennej práci na samostatnosti a osobnom rozvoji.

Kresťanské hodnoty

Výchovné pôsobenie v našej materskej škole vychádza z kresťanskej antropológie. Kresťanské hodnoty sú deťom odovzdávané prirodzeným spôsobom prostredníctvom každodenných situácií.

Sme otvorení aj pre deti a rodičov iného vierovyznania či bez vierovyznania, ktorí sa zaviažu rešpektovať zameranie materskej školy.

 

Oslovila vás naša práca s deťmi a rodinami?

Žiadosť o zápis

Oslovila vás naša práca a túžite potom, aby Vaše dieťa a Vaša rodina boli súčasťou Pramienka? Vyplňte online Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy.

 

Po spracovaní žiadosti vám na váš e-mail pošleme odkaz, kde si vyberiete z ponúkaných termínov osobného stretnutia, na ktorom nám osobne odovzdáte žiadosť o zápis. Prečítajte si pred tým všetky informácie súvisiace so zápisom detí v našej materskej škole.

Online prihláška

Páči sa vám naša práca a radi by ste sa stretli, aby ste sa dozvedeli viac ešte pred tým, ako zapíšete dieťa do Pramienka?

Pošlite nám nezáväznú Online prihlášku.

 

Po prijatí žiadosti vás budeme telefonicky kontaktovať a pozveme vás na osobné stretnutie, kde vám bližšie predstavíme náš koncept a budete sa môcť spýtať všetko čo vás zaujíma v súvislosti s fungovaním materskej školy.

 

Otvorené stredy v Pramienku

Oslovil vás koncept našej materskej školy a chceli by ste ju lepšie spoznať? Pozývame vás na Deň otvorených dverí.

Zaregistrujte sa a spoznajte prostredie našej materskej školy osobne.

Ešte váhate?

Prečítajte si, čo o nás povedali rodičia

„Škôlka Pramienok nás oslovila individuálnym, citlivým a láskavým prístupom k deťom ako aj k rodičom. Páči sa nám výchovno-vzdelávací program so zameraním na kresťanské hodnoty. Všetci zamestnanci ako aj dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri rozvoji škôlky, vytvárajú pre deti zaujímavé, podnetné a kreatívne prostredie pre ich vývoj. Je vzácne sledovať ich zapálenie pri práci s deťmi. Je vidieť, že pani učiteľky robia svoju prácu veľmi rady a nie je to pre ne len zamestnanie ale najmä povolanie. Na škôlke oceňujeme aj individuálne stretnutia s učiteľkami, na ktorých môžeme spolu diskutovať o výchove a vzdelávaní našej dcérky. Vidíme, že dcérka sa v škôlke cíti veľmi dobre a chodí do nej rada.“

“Materskej škôlke „Pramienok“ v bratislavskej Petržalke patrí naša veľká vďaka. Naša dcéra za 2 roky urobila obrovský pokrok vďaka láskavému a trpezlivému prístupu celého kolektívu. Milé pani učiteľky, vrátane p. riaditeľky, chutná strava, príjemné prostredie v triedach s množstvom tvorivých aktivít a krásne detské ihrisko pre hry aj učenie. Oceňujeme nosenie rovnošaty, napomáha dobrým vzťahom medzi deťmi. Vrelo odporúčame.“