Mgr. Dominika Napová

poverená vedením MŠ a učiteľka

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Liečebná pedagogika

Stredná odborná škola pedagogická, študijný odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – 2-ročné pomaturitné štúdium (aktuálne prebieha)

Kurzy a školenia:

2023

Erasmus+ – Jobshadowing v súkromnej materskej škole v Španielsku – Arenales Carabanchel

Edukácia žiaka s autizmom

Grafomotorika hravo

Infra Slovakia: Konferencia Hlava, ramená VI.

Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Metódy a nástroje pedagogickej dignostiky v MŠ

Projektové vyučovanie

Temperament

Rozdiely chlapci a dievčatá

2022

Timemanažment

Kurz prvej pomoci

Letná škola Hejného metódy

Erasmus+ – Content and Language Integrated Learning course, Practical Methodology for Pre-Primary and Primary CLIL Teachers, Írsko, Dublin

Jiří Halda: Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy

Erasmus+ – Jobshadowing v súkromnej materskej škola v Poľsku – Przedszkole Wegielek, Przedszkole na Kopcu

 

2021

Jiří Halda: Dieťa nie je malý dospelák a dospelák nemá byť veľké dieťa

Jiří Halda: Kedy je dieťa naozaj pripravené do školy

Jiří Halda: Ako porozumieť emocionálnemu svetu dieťaťa

Čo by malo zvládnuť dieťa pred nástupom do ZŠ? Alebo: Budeme mať prváka

Jiří Halda: Ako sa s deťmi dohodnúť

Jolly Phonics kurz

Formácia ISTER

Personalizované vzdelávanie

Budovanie charakteru

Budovanie základných návykov u detí

Tútorning

Komunikácia

Tútoring rodičov

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Tretí rok pôsobím v triede Sovičiek, kde som mala to šťastie sprevádzať deti počas ich posledného roka v materskej škole pred nástupom do školy.

Už počas školy som mala možnosť stretávať sa s deťmi rôznych vekových kategórií či už v rámci praxe alebo práce na pozícii učiteľa v materskej škole. Počas rokov som sa stretla s deťmi intaktnými, nadanými aj takými, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Vďaka tomu sa moje poznatky zo štúdia prepájajú s praxou.

Odkedy pracujem v Pramienku, zúčastnila som sa mnohých webinárov aj školení. V rámci nich som rozšírila svoje vedomosti v oblastiach ako je príprava dieťaťa na nástup do školy, vzdelávanie detí s autizmom v materskej škole, celostný rozvoj dieťaťa, diagnostika v materskej škole či projektové vyučovanie. V praxi mi veľmi pomáhajú poznatky z kurzu Jolly Phonics výučby angličtiny a tiež skúsenosti nadobudnuté počas intenzívneho týždňového kurzu v Dubline, ktorý bol zameraný na výučbu angličtiny metódou CLIL. Taktiež som sa zúčastnila týždňovej letnej školy Hejného metódy, ktorá pre mňa otvorila nové možnosti inovatívneho prístupu vo vzdelávaní a výchove detí.

Veľkým prínosom pre moju prácu je aj možnosť účasti na projekte Erasmus+, v rámci ktorého sme mohli navštíviť sesterskú materskú školu v Poľsku a Madride. Vďaka týmto návštevám sme si spoločne s ostatnými kolegami z iných krajín mohli vymeniť svoje vedomosti a podeliť sa o skúsenosti a rady, ktoré nám pomáhajú zdokonaľovať sa v našej práci a robiť ju stále lepšie a kvalitnejšie.

V mojej práci je pre mňa najdôležitejšie to, aby deti odchádzali domov spokojné a tešili sa na ďalší deň strávený v kruhu kamarátov a dospelých, ktorí ich rešpektujú, podporujú a veria im. Spoločným úsilím sa snažíme napredovať a napĺňať individuálny potenciál každého jedného dieťaťa. Uvedomujem si a vnímam to, že každé dieťa je neopakovateľné a jedinečné a keď má vhodné podmienky a podporné prostredie, môže sa naplno rozvíjať a rásť v cnostiach. Pokladám za svoju úlohu takéto prostredie pre vaše deti vytvoriť a na tejto ceste sa snažím neustále zdokonaľovať.