Dominika Napová

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu som rok pracovala na plný úväzok v súkromnej materskej škole na pozícii učiteľa. Štúdium liečebnej pedagogiky a hlavne samotná práca s deťmi mi do života dali nespočetné skúsenosti. Učenie, spokojnosť, úsmev detí a kreatívne strávené chvíle s nimi ma vždy napĺňali a zaujíma ma, ako sa v tejto oblasti ešte môžem ďalej rozvíjať. Nie je nič krajšie ako mať možnosť pozitívne vplývať na deti, ich vývin a vidieť, ako sa zo dňa na deň posúvajú ďalej a stávajú sa schopnými a uvedomelými ľudskými bytosťami.

 

Popri štúdiu som sa špeciálne venovala Montessori pedagogickému prístupu a obzvlášť ma zaujali aj možnosti terapie hrou. Moja diplomová práca bola zameraná na výchovné poradenstvo, oblasť, ktorá je nesmierne potrebná pri práci s rodičmi. Pokladám za dôležité vedieť im poradiť a nasmerovať ich ak je to potrebné. Rovnako dôležité je i pochváliť schopnosti a každodenné úspechy ich dieťaťa a vyzdvihnúť jeho silné stránky, na ktorých je možné stavať.

 

Voľný čas najradšej trávim v prírode, k čomu budem s láskou viesť aj deti. Rada sa ďalej vzdelávam a čítam literatúru, ktorá mi pomáha prehĺbiť moje vedomosti a zlepšovať sa v mojej profesii.