Ďakujeme za podporu!

V tejto časti Vás chceme informovať o projektoch, ktoré naša škôlka realizovala aj vďaka získaným dotáciám a grantom. Všetkým spoločnostiam preto patrí naša veľká vďaka.

Ak poznáte zaujímavé projekty, nadácie, príp. iné organizácie, ktoré poskytujú finančné granty, resp. ste zamestnancom spoločnosti, ktorá poskytuje zamestnanecké granty a viete nám pomôcť s podaním žiadosti, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese skolkapramienok@asrow.sk alebo telefonicky na t.č. 0911 786 301. Ďakujeme.

Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR
Projekt: Múdre hranie
Získaný grant vo výške: 1.000€
Termín realizácie: 3-6/2021

 

Nadácia Pontis – Grantový program Strabag
Projekt: Leto s kolobežkou
Získaný dar vo výške: 5.000€
Termín realizácie: 6-8/2017

Finančné prostriedky od Nadácie Pontis boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia pre športové aktivity na kolobežkách ako aj na realizáciu aktivít súvisiacich s dopravnou výchovou, či kreatívne pomôcky a materiál na výtvarné a edukačné činnosti s dopravnou tematikou.

Nadácia Filantropia – Grantový program Radosť pomáhať
Projekt: Farby, štetec, kladivo a už je to hotovo
Získaný dar vo výške: 750€
Termín realizácie: 11-12/2016

Cieľom projektu je renovácia existujúceho oplotenia v dĺžke 80 m, ktoré je poškodené hrdzou a predstavuje významnú časť celkového oplotenia detského ihriska. Po odstránení hrdze získa plot novú farbu a tiež sa naň uchytí drôtové pletivo, pre zvýšenie bezpečnosti oplotenia.  Spoločne s rodičmi sa zrealizuje výsadba jesenných cibuľovín, narazenie studne, ktorá má slúžiť na zavlažovanie záhradky, postaví sa hmyzí hotel a kompostovisko, vysadia sa nové kríky a stromy v záhradnej učebni.

Z finančného príspevku od Nadácie Filantropia sme po dôkladnom odstránení starej farby a hrdze dali nový náter na plot, zakúpili a osadili sme pletivo, narazili a postavili studňu, vysadili sme približne 300 ks cibuľovín a postavili sme kompostovisko.

Nadácia HB Reavis – Zamestnanecký grantový program
Projekt: Revitalizácia ihriska a vybudovanie učebne v prírode
Získaný dar vo výške: 1.350€
Termín realizácie: 10/2016

Cieľom projektu je revitalizácia zanedbaného školského dvora vybudovaním učebne v prírode a 2 pieskovísk pre využitie vo výchovno-vzdelávacom procese detí v škôlke.

Z finančných prostriedkov získaných od nadácie sme zrealizovali výsadbu 6 dospelých listnatých stromov, 24 rôznych ovocných stromov a kríkov a vybudovanie bylinkovej špirály.

Miestny úrad Petržalka – účelová dotácia
Projekt: Detské ihrisko pre Materskú školu
Získaný dar vo výške: 250€
Termín realizácie: 9-10/2016

Cieľom projektu je vybudovať v areály materskej školy detské ihrisko, ktoré bude zahŕňať jednak klasické hracie prvky – hojdačky, preliezky, šmykľavku, pieskovisko ako aj prvky, ktoré zodpovedajú súčasným trendom pre detské ihriská materských škôl ako je učebňa v prírode, vlastná záhradka na pestovanie jednoduchých plodín, ovocných kríkov a stromov, s hmyzím hotelom a kompostoviskom. Osobitným prvkom ihriska bude aj dopravné ihrisko, s ktorým súbežne bude zriadená aj štrková dráha pre jazdu na poníkoch.

Finančný príspevok od MČ Petržalka prispel k realizácii pieskoviska.

ČSOB nadácia – Zamestnanecký grantový program Pomáhame a podporujeme
Projekt: Na ihrisku ako v lese
Získaný dar vo výške: 3.000€
Termín realizácie: 1-7/2016

Cieľom projektu je vybudovanie detského ihriska pre materskú školu. Do ihriska sme vybrali prvky, ktoré rozvíjajú koordináciu tela, rovnováhu a zároveň orientáciu v priestore. Mnohé prvky sú vyberané pre súčasné použitie viac detí naraz, čím deti prirodzene nadobúdajú aj sociálne kompetencie. Vyberali sme rôzne prírodné prvky, ktoré pripomínajú prirodzené prekážky popadaných stromov v lese, ako napríklad drevené koly, lanová dráha, trojhrazda. Ďalej sme vsadili na nerovný terén, ktorý detí vždy láka. Každé dieťa chce byť čo najvyššie, pričom si namáha iné svalové skupiny ako pri chôdzi po rovine. Nerovný terén zároveň poskytuje deťom príležitosť  uspokojiť ich prirodzenú túžbu po prekonávaní prekážok a lození, behaní a voľnosti. Vybrali sme však aj prvky z bežných detských ihrísk, ku ktorým patrí obľúbené hojdacie hniezdo pre viac detí naraz.

Z finančných prostriedkov získaných z Nadácie ČSOB sme zakúpili hojdacie hniezdo, drevený vláčik, trojitú hrazdu, lanovú sieť, koly na prechádzanie a húpadlo na pružine.

Nadácia HB Reavis – Zamestnanecký grantový program
Projekt: Materská škola PRAMIENOK
Získaný dar vo výške: 2.000€
Termín realizácie: 8/2016

Finančné prostriedky od Nadácie HB Reavis prispeli k úhrade nákladov na materiálno-technické vybavenie materskej školy.