Úvod

[focus_title_nd color=“blue“ title=“KTO SME“ class=“nicdark_radius_left“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fkto-sme%2F|title:Kto%20sme|“]
[focus_title_nd color=“yellow“ title=“NAŠA MISIA“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fnasa-misia-a-vizia%2F|title:Na%C5%A1a%20Misia|“]
[focus_title_nd color=“orange“ title=“ZO ŽIVOTA ŠKÔLKY“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fzo-zivota-skolky%2F|title:Zo%20%C5%BEivota%20%C5%A1k%C3%B4lky|“]
[focus_title_nd color=“green“ title=“NOVINKY“ class=“nicdark_radius_right“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fnovinky%2F|title:Pripravujeme|“]
[title_nd tag=“h1″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“TO NAJLEPŠIE“]
[title_nd tag=“h3″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“Z NAŠICH SLUŽIEB PRE VAŠE DETI“ color=“#a4a4a4″]
[divider_nd size=“big“ align=“left“ color=“#edbf47″]
[service_horizontal_nd color=“yellow“ asettings=“no“ title=“VZDELÁVACÍ PROGRAM“ description=“Prečítajte si viac o našich vzdelávacích princípoch.“ icon=“ icon-lightbulb-1″ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fvzdelavaci-program%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“orange“ asettings=“no“ title=“ENGLISH TIME“ description=“Prečítajte si ako učíme deti Angličtinu a prečo je dôležité položiť základy cudzieho jazyka už v tomto období.“ icon=“ icon-chat-empty“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fanglictina%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“green“ asettings=“no“ title=“KRÚŽKY PRE DETI“ description=“V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti na krúžky.“ icon=“icon-rocket“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fkruzky%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“blue“ asettings=“no“ title=“TRIEDY“ description=“Naša materská škola je trojtriedna.
Deti sú rozdelené podľa veku a individuálnych schopností.
“ icon=“icon-right-1″ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Ftriedy%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“violet“ asettings=“no“ title=“NÁŠ TÍM“ description=“Spoznajte náš skvelý tím kvalifikovaných profesionálov v oblasti predškolskej výchovy.“ icon=“icon-users“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fteachers%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“red“ asettings=“no“ title=“STRAVOVANIE“ description=“Prezrite si náš jedálny lístok, cenník stravy a ako je možné uhradiť stravovanie Vášho dieťaťa.“ icon=“icon-food“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fstravovanie%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“green“ asettings=“no“ title=“PRIJÍMANIE DETÍ“ description=“Prihláška do MŠ a zoznam potrebných dokumentov na prijatie dieťaťa do škôlky.“ icon=“icon-plus“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fpre-rodicov%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[service_horizontal_nd color=“orange“ asettings=“no“ title=“ŠKOLNÉ“ description=“Cenník školného a ako školné uhradiť si prečítate v tejto sekcii.“ icon=“icon-money-1″ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Fskolne%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|target:%20_blank“]
[service_horizontal_nd color=“yellow“ asettings=“no“ title=“REFERENCIE“ description=“Napíšte nám Váš názor alebo si prečítajte čo o nás napísali ostatní rodičia.“ icon=“ icon-heart“ link=“url:http%3A%2F%2Fskolkapramienok.sk%2Fnova%2Freferencie%2F|title:%C4%8C%C3%ADta%C5%A5%20viac|“]
[title_nd tag=“h1″ style=“subtitle“ align=“center“ title=“PRVÝ DEŇ V ŠKÔLKE PRAMIENOK !“ color=“#ffffff“]
[title_nd tag=“h3″ style=“subtitle“ align=“center“ title=“STE PRIPRAVENÍ?“ color=“#ffffff“]
[divider_nd size=“big“ align=“center“ color=“#ffffff“]
[countdown_nd showd=“yes“ showh=“yes“ showm=“yes“ shows=“yes“ columns=“grid_3″ advancedcolor=“yes“ colord=“blue“ colorh=“yellow“ colorm=“green“ colors=“violet“ date=“September 03, 2018″ textcolor=“#ffffff“]
[title_nd tag=“h1″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“NÁŠ TÍM“]
[title_nd tag=“h3″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“UČITEĽKY“ color=“#a4a4a4″]
[divider_nd size=“big“ align=“left“ color=“#ec774b“]
[team_horizontal_nd color=“orange“ icons=“no“ title=“Bc. Barbora Kotlebová“ description=“Učiteľka v triede Lienok“ image=“2808″ link=“||“]
[team_horizontal_nd color=“blue“ icons=“no“ title=“Bc. Mária Sabová“ description=“Učiteľka v triede Včielok“ image=“2812″ link=“||“]
[team_horizontal_nd color=“yellow“ icons=“no“ title=“Mgr. Martina Vajdová“ description=“Učiteľka v triede Sovičiek“ image=“3778″ link=“||“]
[team_horizontal_nd color=“red“ title=“Barbora Hózová“ description=“Učiteľka v triede Lienok“ image=“3185″ link=“||“]
[team_horizontal_nd color=“violet“ icons=“no“ title=“Bc. Katarína Godálová“ description=“Učiteľka v triede Včielok“ image=“4958″ link=“||“]
[team_horizontal_nd color=“green“ icons=“no“ title=“Miroslava Martinková“ image=“4959″ link=“||“ description=“Učiteľka v triede Sovičiek“]
[title_nd tag=“h1″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“AKTUALITY“]
[title_nd tag=“h3″ style=“subtitle“ align=“left“ title=“SLEDUJTE NAŠE NAJDÔLEŽITEJŠIE SPRÁVY PRE VÁS“ color=“#a4a4a4″]
[divider_nd size=“big“ align=“left“ color=“#74cee4″]
[posts_grid_nd post_grid_type=“post“ post_grid_orderby=“date“ post_grid_columns=“grid_4″ post_grid_number=“3″]