Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Sme radi, že aj tento rok sme sa mohli stať súčasťou projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

 

Tento rok sme projekt realizovali tak, že každé dieťa si vylosovalo jeden alebo dva darčeky, ktoré si nalepilo do denníčka a za pomoci rodičov prispelo darčekmi pre babičky a deduškov v domovoch dôchodcov. 

Deti tiež pripravili vianočné pozdravy, ktoré sme priložili do každej krabičky.

Poskladali sme tak spoločnými silami štyri krabice lásky, ktoré sme starostlivo zabalili a doručili organizátorom zbierky.  

 

Prajeme všetkým starkým v domovoch dôchodcov i tým, čo žijú sami, krásne Vianoce, pevne veríme, že aj darčeky od rodín našej materskej školy ich potešia a spríjemnia vianočný čas.

Osobne sme vyzbierané krabičky zaviezli dobrovoľníčke Natálii, ktorá zastrešovala zbierku v rámci Petržalky. Všetci členovia domácnosti žili organizovaním zbierky a jej doručovaním na správne miesto. Dovolili nám nahliadnuť aj do zákulisia zbieky, ktorá postupne zapĺňala ich domácnosť. Veľká vďaka za nich a mnohých, ktorých veľmi užitočnú a osožnú prácu nemáme možnosť vidieť.

#smspramienok #skolkapramienok #kolkolasky #kolkolaskysazmestidokrabiceodtopanok2022 #kolkolasky2022 #vianoce2022 #materskaskola #sukromnaskolka #skolka #vianocesuradost #stedrost #cnost #vychovacharakteru