LÁSKA K VLASTI

katarina racz

04 novembra 2022

Nekomentované

Milí rodičia a priatelia,
 

V mesiaci november sa budeme s deťmi venovať cnosti LÁSKA K VLASTI.

 

V kontexte udalostí posledných dní, týždňov i mesiacov v našej spoločnosti, stojí naozaj za zamyslenie, čo táto cnosť pre nás ako občanov Slovenska znamená.

 

Je to oddanosť voči vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť jej záujmy. Môžeme ju nazvať aj vlastenectvo alebo patriotizmus. Toto pomenovanie vychádza z pojmu pater – otec. Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú hrdosť a uvedomuje si, čo mu jeho krajina dala a dáva. Vlasť nám dáva dobrá zdedené po predkoch. Vďaka národu máme dedičstvo duchovného bohatstva, jazyka a kultúry. Vlastenec preukazuje svojej vlasti úctu a službu, ktorú si zaslúži, podporuje a bráni hodnoty, ktoré jeho krajina vyznáva.

 

Ľahko si ju však možno zameniť aj z nacionalizmom a práve k tomu vám chceme ponúknuť aj výrok na zamyslenie od Richarda Aldingtona, anglického spisovateľa a básnika:

„Vlastenectvo je živý zmysel pre kolektívnu zodpovednosť.

Nacionalizmus je hlúpy kohút, ktorý kikiríka na vlastnom smetisku.“

V našom novom vydaní Newsletter #2 vám prinášame viacero podnetov na zamyslenie ako aj tipov ako môžete cnosť LÁSKA K VLASTI podporiť u detí aj vy doma.

 

Veríme, že naše spoločné úsilie na cnostiach detí prinesie želané ovocie a našou vzájomnou pomocou budeme viesť deti k láske k vlasti, k zdravému vlastenectvu, ktoré neskôr bude mať potenciál prerásť do živého zmyslu pre kolektívnu zodpovednosť a službu v prospech našej krajiny a všetkých ľudí, ktorí v nej žijú.

 

Prajeme vám príjemné čítanie a príjemné chvíle s deťmi pri rozvoji cnosti.

 

 
#smspramienok #skolkapramienok #rozvojcharakteru #charactereducation #vychovakcnostiam #cnost #cnosti