Mgr. Marta Marková

učiteľka

Vzdelanie:

Filozofická fakulta UK, odbor predškolská pedagogika

Prvá kvalifikačná skúška (atestácia)

Funkčné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov MŠ

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov

Nadstavbové štúdium pre učiteľky MŠ (SPgŠ)

Kurzy a školenia:

doplniť

doplniť

doplniť

doplniť