Moderné vzdelávanie 2

V našej práci uplatňujeme overené moderné vzdelávacie metódy a stratégie, neustále rozširujeme naše poznatky a vzdelávame sa v nových metódach práce, aby bolo naše vzdelávanie inovatívne. Vyberáme však len metódy, ktoré podporujú náš prístup vo výchove a vzdelávaní detí.

Našich pedagógov podporujeme vo vzdelávaní sa v jednotlivých metódach výuky, povzbudzujeme ich k tomu, aby prinášali inovácie do vzdelávania detí a vypracovávame si interné metodiky k jednotlivým metódam a oblastiam práce s deťmi, aby sme mohli vždy ponúkať to najlepšie pre vaše deti.

 

Ako materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR, ponúkame všestranný rozvoj detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktoré obohacujeme o moderné formy a metódy výuky.

MODERNÁ PEDAGOGIKA

VZDELÁVACIE OBLASTI

Program ranej stimulácie

Tento text pre vás pripravujeme …

Jazyk a komunikácia

Tento text pre vás pripravujeme …

Metóda Glenna Domana

Tento text pre vás pripravujeme …

Matematika a práca s informáciami

Tento text pre vás pripravujeme …

8 inteligencií podľa Gardnera

Tento text pre vás pripravujeme …

 

Hejného matematika

Metóda fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Tento text pre vás pripravujeme …

Poznávanie klasických hudobných a výtvarných diel

Hrové aktivity v anglickom jazyku a angličtina metódou Jolly Phonics

Tento text pre vás pripravujeme …

Zdravotné cvičenia