Náučný chodník Pramienok a program enviromentálnej výchovy

katarina racz

30 novembra 2022

Nekomentované

V marci 2022 sa materská škola Pramienok stala úspešným žiadateľom o grant MČ Petržalka v oblasti podpory „vzdelávacích enviromentálnych programov a projektov“.

 

Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie náučného chodníka v záhrade materskej školy a doplnenie vybavenia materskej školy o edukačné a didaktické pomôcky zamerané na enviromentálnu výchovu. Za pomoci tohoto vybavenia budeme postupne vytvárať celoročný program enviromentálnej výchovy. Vďaka vybraným edukačným pomôckam sa deti budú učiť o tom, aký vplyv majú klimatické zmeny na našu prírodu, budú spoznávať ekosystém charakteristický pre náš región, rozlišovať typy listnatých stromov, stopy zvierat, či semená rastlín. 

Grant Petržalka

Vďaka schválenému a získanému grantu vo výške 3.855 Eur sa nám podarilo zrealizovať obstaranie viacerých didaktických a edukačných pomôcok.

  • interaktívna náučná tabuľa memo „Čo zo mňa vyrastie“. Pomocou nej sa deti naučia nie len spoznávať listnaté stromy, ale rozlišovať aj to, z akého semienka, aký strom vyrastie. Pri spoznávaní sa aj zabavia, lebo správny pár musia v nadrozmernom pexese aj nájsť. Náučná tabuľa môže byť pre nich zároveň aj prostriedkom socializácie, kedy sa deti pri hre učia vzájomnej spolupráci, či dodržiavaniu pravidiel hry
  • interaktívna náučná tabuľa – labyrint „Viem, čo v lese zjem“. Hravou formou sa deti naučia rozoznať rôzne druhy lesných plodín, ako aj rozlišovať, ktoré z nich sú jedlé a ktoré môžu predstavovať riziko pre človeka. 
  • Mikroskopy pre rôzne vekové skupiny a preparáty na skúmanie mikroskopom
  • Kufrík vedomostí „Lesné dreviny“ a Edukačný balíček „Lesné plody“, z ktorých každý obsahuje 14 edukačných tabúľ o drevinách a lesných plodoch, s ktorými sa môžeme stretnúť na Slovensku. Kufríky vhodne dopĺňajú náučné tabuľe osadené v školskej záhrade.
  • Zbierka semien „Listnaté dreviny“ a „Ihličnaté dreviny“, ktoré rovnako vhodne dopĺňajú vyššie uvedené edukačné a didaktické pomôcky a zároveň umožňujú deťom nie len jednotlivé typy semien vidieť, ale budú mať možnosť si ich skutočne aj ohmatať 
  • z dreva vyrezávané autentické stopy zvierat, ktoré umožnia deťom spoznávať rôzne stopy zvierat, ohmatať si ich tvar a vytvárať s nimi odtlačky stôp do piesku, či snehu

 

Celkové náklady realizovania projektu dosiahli sumu 4.905€, z čoho 3.855€ bolo financované z grantu MČ Petržalka a zvyšná suma z 2% dane od rodičov našej MŠ.

Realizáciu projektu podporili rodičia nie len 2% darovaných MŠ z ich daní, ale aj spoločnou brigádou, na ktorej sa pripravili betónové podložie na osadenie železných nôh, na ktorých masívne drevené náučné tabule stoja. 

 

Sme veľmi vďační, že sme mohli pomocou grantu ako aj rodičov materskej školy spestriť ponuku aktivít pre deti počas ich pobytu v školskej záhrade a vytvorili sme podmienky pre ďalšie rozširovanie edukačných aktivít pre deti v oblasti enviromentálnej výchovy. Deti sa  môžu tešiť na pestrý program, ktorý im pripravia naše pani učiteľky.

Po osadení tabule si naša pani učiteľka Evka hned aj odskúšala záujem aj znalosti detí o listnatých drevinách.

 

ĎAKUJEME MŠ Petržalka za finančnú podporu nášho projektu a rodičom za pomoc pri osadení náučných tabúľ ako aj poukázanie 2% z daní. 

Našou snahou je neustále zlepšovanie a rozširovanie edukačných aktivít pre deti aj za pomoci inovatívnych a interaktívnych pomôcok.

#smspramienok #skolkapramienok #enviromentalnavychova #zahradaktorauci