Ako je škôlka financovaná

Škôlka „Pramienok“ je výsledkom osobnej angažovanosti skupiny rodičov a je neziskovým projektom. Všetky získané finančné prostriedky slúžia výlučne na ďalší rozvoj a potreby škôlky, ako aj na rozvoj jej aktivít. Tím týchto rodičov pracuje v projekte ako dobrovoľníci.

 1. Nakoľko sme škôlka zaradená do siete škôl a školských zariadení, na každé dieťa dostávame dotáciu zo štátneho rozpočtu. Tento príspevok však nie je postačujúci na pokrytie prevádzkových nákladov škôlky.
 2. Určitú časť príjmov združenia tvoria dary rodičov, externých darcov, príjmy z 2% daní, grantov a dotácií.
 3. Pre pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné.

Občianske združenie ASROW, o.z. je zapojené do programu spoločnosti Google pre neziskové organizácie. Priebežne sa zapájame do aktuálnych grantových, či dotačných výziev, a zo získaných prostriedkov financujeme činnosti, ktoré naše bežné príjmy nepokryjú.

Usilujeme sa o to, aby sme deťom poskytli kvalitné zázemie, vzdelávací program ako aj vysokú úroveň personálu. Zároveň sa snažíme školné držať na čo najnižšej úrovni, aby bola škôlka dostupná čo najväčšiemu okruhu rodín. Preto tvoria dary ďalšiu nezanedbateľnú časť našich príjmov. Veľmi sa preto tešíme každému daru. Ponúkame Vám preto viacero možností, ako nás môžete podporiť.

Ak sa rozhodnete podporiť nás akýmkoľvek finančným alebo materiálnym darom, budeme vám veľmi vďační. Aj malé čiastky mesačne môžu pomôcť.

Ku každému daru s Vami spíšeme darovaciu zmluvu alebo vystavíme potvrdenie o dare.

FINANČNÝ DAR NA ÚČET

Finančné dary sú pre nás nesmierne dôležité. Pomáhajú nám financovať aktivity a ďalší rozvoj projektov nášho občianskeho združenia, skvalitňovať vzdelávací program, pomáhajú nám zvýšiť úroveň vybavenia didaktickými pomôckami, pravidelne zvyšovať profesionálnu úroveň učiteľov a tiež prijímať deti z rodín so slabším ekonomickým zázemím.

Materská škôlka Pramienok prijíma finančné dary na účet:

2921876831/1100

IBAN: SK 25 1100 0000 0029 2187 6831

TATR SK BX

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

Chcem poukázať 2% z daní

Ste zamestnanec, živnostník alebo firma a záleží Vám na tom, aby 2% z Vašej dane boli naozaj užitočne vynaložené? Podporte nás poukázaním 2% Vašej dane.

Budeme tiež radi, ak povzbudíte svojich priateľov a známych, aby darovali svoje 2% z daní na podporu projektov nášho občianskeho združenia.

Prečítajte si postup pre poukázanie 2% daní pre zamestnancov.

Prečítajte si postup pre poukázanie 2% daní pre živnostníkov alebo podnikateľov.

Tlačivo 2% zamestnanec. 

PODPORTE NÁS CEZ GIVENIO

Givenio je darcovský portál, prostredníctvom ktorého môžete priamo pri svojom nákupe v širokom zozname rôznych e-shopov, zároveň poskytnúť percento z nákupu Občianskemu združeniu ASROW a nebude Vás to stáť nič naviac. Informáciu o obchodoch registrovaných v GIVENIO, podmienky darovania, výška percenta, ktoré dostane občianske združenie sa dozviete na www.givenio.sk.

PODPORTE NÁS CEZ PORTÁL ĽUDIA ĽUĎOM

Prostredníctvom portálu môžete darovať občianskemu združeniu ASROW, o.z. ľubovoľnú sumu, buď jednorázovo alebo sa môžete stať pravidelným podporovateľom. Aj malá suma každý mesiac, nám pomáha financovať ďalší rozvoj aktivít občianskeho združenia. Ako darovať sa dozviete na www.ludialudom.sk.

AKO NÁM VAŠE DARY POMÁHAJÚ

Vďaka vašim darom dostávajú deti príležitosť stať sa nielen vzdelanými ľuďmi, ale tiež samostatnými, všestrannými, harmonickými osobnosťami so zmyslom pre zodpovednosť a so silným etickým zázemím.

 • Môžeme deťom poskytnúť kvalitnejšie prostredie a inovatívne edukačné pomôcky.
 • Deťom môžeme dopriať rozmanitejšie aktivity a zaujímavo im sprostredkovať nové poznatky.
 • Vieme všetkým rodinám sprístupniť záujmové krúžky nad rámec bežného programu škôlky.
 • Vieme zaistiť kontinuálne nadštandardné vzdelávanie učiteliek.

POĎAKOVANIE DARCOM

Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali svoj čas alebo prispeli na našu činnosť svojimi prostriedkami. Veľmi si vážime akúkoľvek pomoc. Vaša veľkorysosť je pre nás zaväzujúca. Aj vďaka Vám, Vášmu nadšeniu a podpore môže naša škôlka tak dobre fungovať.

Od roku 2014 nás finančne podporili:

 • Michal Hort
 • Peter Hariš
 • Milan Garbiar s rodinou
 • Iveta Vrzgulová a Mikuláš Szabó
 • a ďalší anonymní darcovia

Ďakujeme za váš záujem o podporu našej škôlky. Na tejto stránke nájdete rôzne formy nefinančnej pomoci. Ak máte akúkoľvek otázku, nápad, či záujem o bližšie informácie, môžete sa na nás s dôverou obrátiť. Ak chcete darovať financie, viac sa o nich dozviete v sekcii „CHCEM DAROVAŤ PRÍSPEVOK“.

Na všetky dary vám vystavíme darovaciu listinu alebo potvrdenie o dare. Všetkým darcom a sponzorom patrí naša srdečná vďaka.

CHCEM DAROVAŤ VEC

Pozrite si pravidelne aktualizovaný zoznam vecí, ktoré potrebujeme a zháňame

Našli ste niečo, čo môžete darovať, prosím kontaktujte nás.

PONÚKAM SVOJE SCHOPNOSTI

Pozrite si zoznam užitočných služieb pre nás.

Našli ste službu, ktorou nám môžete pomôcť, prosím kontaktujte nás.

POĎAKOVANIE DARCOM

Vaše dary nám veľmi pomáhajú, všetkým darcom patrí naša srdečná vďaka. Vašu pomoc si veľmi vážime.

Od roku 2014 nám materiálne dary, služby alebo svoje schopnosti poskytli:

 • Tesco
 • Rodina Nielsen
 • Elena Markušová s rodinou
 • Alexandra Ťapajová
 • Mária Borovská
 • Ľudmila Gebauerová
 • Veronika Jantáková
 • Klárika Borovská
 • Martin Toman
 • Daniel Hošek
 • John Nielsen
 • Eva Taračová
 • Denisa Bobríková
 • A ďalší anonymní darcovia

CHCEM SA ZAPOJIŤ DO ČINNOSTI ASROW, o.z.

Pozrite si zoznam činností, s ktorými sa môžete zapojiť do aktivít občianskeho združenia ASROW, o.z.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.