Nové inšpirácie od prizvaných expertov pre prácu s robotickými edukačnými pomôckami

katarina racz

22 marca 2024

Nekomentované

 

 

Vo februári sme privítali v Pramienku hostí z Českej republiky, ktorí nás navštívili ako prizvaní experti v rámci programu Erasmus+ a našej akreditácii, ktorú sme získali na programové obdobie 2022-2027.

 

Tentokrát deťom a pani učiteľkám prišli ukázať a vysvetliť prácu s robotickými pomôckami, ktoré rozvíjajú nie len logické myslenie a priestorovú predstavivosť, ale sú aj skvelým zdrojom zábavného učenia sa. Už naše najmenšie deti so zatajeným dychom sledovali, ako jednotlivé pomôcky fungujú a zároveň sa učili, ako s nimi pracovať tak, aby plnili ich zadania želaným spôsobom.

Erasmus+ CLIL

Okrem klasickej Beebot včielky si deti obľúbili aj robotickú korytnačku. GLOW-AND-GO BOT je pútavá robotická hračka, ktorá má mnoho spoločného s BEE-BOT, avšak je určená primárne pre mladšie deti.  Najmenších dokáže zaujať v prvom rade pútavým vzhľadom korytnačky, ktorá si na svojom pancieri nosí šípky štyroch smerov, pričom každý smer je vyznačený inou farbou.

 

🔵 Pokiaľ chcú deti korytnačku poslať smerom vpred, je potrebné stlačiť šípku vpred, ktorá je označená modrou farbou. Po zadaní príkazu sa teda korytnačka nielen posunie o krok vpred, ale sa aj farebne podsvieti modrou farbou.

🟢 Šípka smerom vzad je zobrazená zelenou farbou.

🟡 Pokiaľ chceli deti korytnačku poslať doprava, museli stlačiť žltú šípku.

🟣 Ľavá šípka je na pancieri zobrazená fialovou farbou.

Deti sa učia korytnačku programovať do vybraných smerov a s pomocou podsvietenia si vie každé dieťa overiť, ktorý krok práve korytnačka vykonáva.

Trochu zložitejšou pomôckou, ktorá však funguje na rovnakom princípe, je TALE-ROBOT, ktorú deti programujú na štvorcovej sieti do rôznych smerov. Jej výhodou je, že je rovnako ako Glow and go Bot podsvietená a obsahuje navyše aj diódy, ktoré svietia pri vykonávaní jednotlivých krokov. Deťom sa veľmi páčilo aj to, že Tale-bot vydáva rôzne zvuky a po splnení zadania sa na ňom spustí hudba, ktorá figúrku roztancuje. Tale-bot je kompatibilná pomôcka so stavebnicou LEGO DUPLO, deti si jednoducho postavia stavbu z pár druhov kociek a Tale-bot im ju odvezie na vybrané miesto na štvorcovej sieti.

 

Na podobný princíp funguje CUBETOO. Pomôcka sa pohybuje po štvorcovej sieti k čomu jej  pomáha doska na programovanie s diódami, ktoré svietia popri tom, ako sa pomôcka na sieti pohybuje.

 

Veľmi obľúbenou pomôckou bolo robotické auto RUGGED ROBOT. Najmä  chlapcov na autíčku zaujal vzhľad auta a jeho možnosti programovania do rôznych smerov. Takto sa aj naši škôlkari premenili na malý moment na šoférov a skúšali si auto ovládať.

Deti a naše pani učiteľky zaujal aj VINCIBOT, alebo inak povedané malé, ale inteligentné autíčko. Toto auto fungovalo veľmi jednoducho a zároveň účelne. Na podlahu sa poukladali kartičky s rôznymi farbami do jedného radu. Deti autíčko umiestnili na začiatok radu a spustili ho. Pri každej farbe autíčko zaznamenalo jej odtieň a svietilo na rovnakú farbu, ako na farbe, na ktorej sa nachádzalo. Táto robotická pomôcka zaujala najmä najmenších, ktorí si mohli vďaka nej precvičovať aj uvedomovanie rôznych farieb.

 

Veľmi zaujímavou pomôckou boli aj robotické gule MINISPHERO. Tieto robotické guľôčky sa ovládajú prostredníctvom aplikácie na tablete či mobile. Deti mali za úlohu previesť guľôčky cez virtuálne bludisko, prejsť krajinu s tunelom, či preskúmať rôzne povrchy, vďaka tomu, že tieto guľôčky dokážu fungovať aj ako mikroskop.

 

Milovníkov dopravných prostriedkov potešila aj vláčiková dráha – INTELINO SMART TRAINS. Deti si mohli postaviť vlastnú dráhu, pripojiť vagónik a vyslať vláčik na cestu. Oproti obyčajným vláčikovým zostavám má Intelino vstavané senzory, ktoré pomáhajú vláčiku čítať zadané povely. Deti si na koľajniciach zostavia farebné sekvencie s kódmi, podľa ktorých sa lokomotíva naviguje. Zaujímavé je, že Intelino sa dá ovládať aj na diaľku cez mobilnú aplikáciu, čo sa dá využiť pri práci so staršími deťmi.

 

Spoločne sme v Pramienku teda vďaka programu Erasmus+ prežili opäť dva veľmi inšpiratívne dni plné nových zážitkov a ukážok, ako spestriť program pre deti. Učiteľky si odniesli veľa nových podnetov pre prácu s deťmi. Opäť sa nám potvrdilo, že zážitkové učenie deti nie len veľmi baví, ale vďaka nemu získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré u nich pretrvajú.