Podaj pomocné ponožky

 

Celý rok sa usilujeme pomáhať a učíme to aj naše deti.

Pečieme pre bezdomovcov, zapájame sa do zbierok, navštevujeme starých ľudí alebo pomáhame si navzájom, keď je to treba.

Je pre nás veľkou cťou, že máme v našom tíme ľudí, ktorí nielen učia pomáhať, ale sami sa na pomoci aktívne podieľajú.

Aj vďaka nim vznikajú cenné projekty, ktoré menia našu spoločnosť k lepšiemu.

Jedným z nich je aj jedna naša Katka – pani učiteľka z triedy Lienok.

 

Preto vám prosbu o pomoc chceme sprostredkovať  slovami našej Katky Bílikovej, ktorá sa dlhodobo aktívne angažuje v pomoci bezdomovcom.

 

Vážení rodičia, priatelia škôlky Pramienok,

blíži sa nám zima a s ňou spojený mráz a chlad. Keď sa nám silný vietor a mráz zadiera až pod kosti, sme najradšej doma v teple. Nie každý má však svoj domov, spomínané teplo a nemá sa pred chladom kam skryť. Už vyše 7 rokov som členkou Komunity sv. Egídia  http://www.santegidio.sk/,  kde sa ako členovia pravidelne stretávame a snažíme sa pomáhať našim kamarátom – ľuďom bez domova. Primárne rozdávame jedlo a nápoje. Keďže sú ľudia bez domova častokrát celé dni a noci v  mrazoch a zime vonku, je pre nich veľmi dôležité mať teplé oblečenie a hlavne ponožky.  Ako komunita sme preto vymysleli projekt, cez ktorý sa snažíme pre našich kamarátov bez domova vyzbierať čo najviac ponožiek. Chcela by som Vás čo najsrdečnejšie požiadať, drahí rodičia, ak by ste doma mali nejaké nové, staré, použité (prosím vyprané) ponožky a už ich nechcete, alebo nevyužívate, prosím nevyhadzujte ich a doneste do našej škôlky. Tu už na ne bude čakať  označená škatuľa. Je jedno, aké veľkosti donesiete (mužov – bezdomovcov je však na ulici najviac, takže najviac potrebné sú tie väčšie čísla – od 40 vyššie). Ponožiek v zimnom období pre ľudí bez domova nikdy nie je dosť. Budú Vám veľmi, veľmi vďační!

Dopredu Vám za ne (ponožky) a za nich (kamarátov na ulici) veľmi pekne ďakujem!!!

 

S pozdravom Katka Bíliková – učiteľka z triedy Lienok

 

Do pomoci sa môžete zapojiť v čase 25.11.-5.12. 2019, ponožky budeme zbierať priamo v škôlke. 

Katka následne zabezpečí ich doručenie do správnych rúk. 

Ďakujeme.

SMŠ PRAMIENOK.