Prečo kladieme na rozvoj psychomotoriky dôraz?

P ri rozvíjaní pohybových zručností dieťaťa podporujeme vývoj jeho mozgu. Po príchode na svet dieťa od prvých hodín života stimuluje mozog pohybom a počas niekoľkých rokov si tak vytvára základy dobrého učenia. Keď rozvíjame fyzické schopnosti dieťaťa, nedbáme len o jeho kondíciu, ale rozvíjame u neho aj intelektuálne schopnosti – dobrú koncentráciu a pamäť, šikovné čítanie a písanie a rýchle hľadanie súvislostí.

Je veľmi dôležité, aby sa dieťa mohlo slobodne zúčastňovať na všetkých fázach vývoja chodenia – od prvých pohybov rúk a nôh v prenatálnom živote a po príchode na svet, cez plazenie sa a lozenie po štyroch, až po chodenie vzpriamene. Je tiež dôležité, aby deti, nie dospelí, rozhodovali o tom, ako dlho má trvať každá fáza. Ľudia potrebujú pohyb v každom veku, ale v období od narodenia do šiestich až siedmych rokov je potrebné čo najväčšie množstvo pohybovej stimulácie. V tomto období v mozgu dieťaťa dochádza k rýchlej tvorbe spojení medzi nervovými bunkami, ktoré vytvárajú nervový systém. Možnosť samostatne sa pohybovať stimuluje nervové bunky k tvorbe väčšieho množstva spojení medzi neurónmi a ich upevňovaniu.

Obzvlášť plazenie a lozenie po štyroch má významný vplyv na schopnosť dieťaťa naučiť sa ľahko plynule čítať, učiť sa písať, na koordináciu pohybov rúk a zvlášť koordináciu oka s rukou. Absencia plazenia a chodenia po štyroch alebo neprirodzené skrátenie týchto fáz môže byť hlavnou príčinou ťažkostí dieťaťa s učením.

Pohyby ako kolísanie, točenie a kotúľanie stimulujú tzv. vestibulárny aparát – časť nervovej sústavy, ktorá je prepojená s mozočkom a mechanizmom vnútorného ucha. Zohráva preto významnú úlohu pri vývoji koncentrácie a rovnováhy a jeho dobré fungovanie nepriamo ovplyvňuje dobrú koncentráciu.