Seminár pre rodičov na Spojenej škole Svätej rodiny.