VI EASSE European conference

8. a 9. októbra sme sa zúčastnili VI. ročníka medzinárodnej konferencie EASSE, ktorá sa tentokrát konala online. Konferencie sa zúčastnilo 320 zástupcov škôl a školských zariadení z 24 krajín sveta, ktoré stavajú na rovnakých hodnotách ako materská škola Pramienok.
 
Konferenciou nás sprevádzali Juan Curco – President EASSE, Gemma Arasanz – Executive Director EASSE, Teresa Martinez – First Vice President EASSE and Dobrochna Lama – Second Vice President EASSE.
Na konferencii vystúpili experti a odborníci z oblasti personalizovaného vzdelávania a rozvoja charakteru:
🟢Charo Sádaba – Associate Professor and Dean at School of Communication, University of Navarra
🟡Youth’s aspirations and struggles: identity, relationships and work in the digital society
 
🟢Ana Moreno – Director of the Educational Studies Center „Impuls Educació“.
🟡Educational personalization in the 21st century
🟢Kristján Kristjánsson – Professor and Deputy Director of the Jubilee Centre for Character and Virtues
🟡Character education as a key component of the education for the development of the student’s capabilities.
 
🟢Alfonso Aguiló – president of the Spanish Confederation of Schools (CECE), president of Arenales Foundation
🟡Advancing the understanding of equality
 
 
Na konferencii zaznelo veľa silných myšlienok a zaujímavých informácií.
Čo nás zaujalo ❓
 
Prieskum o súčasnej mladej generácii a oddelenom vzdelávaní, hovorí o tom, že aj keď sú dnešní mladí lepšie pripravení na život ekonomicky, vedomostne, chýba im dlhodobá perspektíva budúcnosti. Ochranárska výchova rodičov spôsobila, že vyrastá generácia mladých, ktorí nevedia vyhodnocovať riziká a preto veľmi ťažko prijímajú náročné životné rozhodnutia, resp. nie sú schopní prijať rozhodnutia, ktoré majú dlhodobý vplyv na ich budúcnosť. Je veľa prekážok, ktoré bráni mladým ľuďom osamostatniť sa a stať sa nezávislými.
U mladých sa prejavuje nedostatok sebapoznania, zrelosti – kto som, kde sa nachádzam v tejto fáze života, žijem taký život aký som chcel/chcela?
Radi vykonávajú prácu, ktorá je zmysluplná, ktorá má pridanú hodnotu pre spoločnosť, očakávajú však, že im rýchlo prinesie výsledky, benefity. Mladí majú potrebu byť veľa chlávalení, chýba im sebakontrola, sebadôvera, sebaúcta a preto potrebujeme v tejto oblasti mladých trénovať, aby sa stali odolnejšími. Sebadôvera, sebavedomie, či sebaúcta sa ľahšie buduje v prostredí, kde mladí nie sú vystavení ustavičnému porovnávaniu.

V Estónsku má 100% študentov špeciálny talent !

V ďalšej téme sa prednášajúca venovala cieľom vzdelávania, ktorým má byť príprava detí na dobrý život. Dobrý život však môže mať veľa faktorov a rôzne vízie. Naším cieľom by malo byť vzdelávať pre angažovanosť a schopnosť nepretržitého zlepšovania sa. Našou úlohou je rozvíjať neobyčajné talenty v obyčajných deťoch. Talent má totiž oveľa širšiu perspektívu ako príležitosť, ktorá sa môže v živote objaviť.
Pri prieskume v európskych krajinách vo väčšine krajín vyšlo, že asi 10% detí má špeciálny talent. V Estónsku má 100% študentov špeciálny talent. Pretože každý je v niečom jedinečný. Avšak bez adresného zamerania sa na talent dieťaťa sa nedá dosiahnuť excelentnosť vo vzdelávaní. 
Rozvoj charakteru ako dôležitý komponent vzdelávania pre dobré prosperovanie „flourishing“. Vlastné ja, osobnosť a temperament je veľmi ťažké zmeniť, lebo je to niečo vrodené, to čo však môžu učitelia, rodičia, vychovávatelia zmeniť, ovplyvniť je CHARAKTER. Charakter je veľmi dôležitý, lebo to je spravidla to, čo nás na druhých ľuďoch zaujíma. Z prieskumu vo Veľkej Británii vyplynulo, že charakter u detí sa najviac darí budovať školám, kde dobre funguje spolupráca medzi rodinou a školou a je silný záujem učiteľov o život rodín.
V záverečnej prezentácii A. Agilo pripomenul zmysel personalizovaného vzdelávania – zaobchádzať s každým jednotlivcom ako individualitou a vyzdvihol dôležitosť nastavenia plánu osobného rastu.
Ohľadne rozvoja chrakteru uviedol, že učiteľ nemôže byť len návodom na to, čo je správne správanie, deti musia rozumieť tomu prečo je to správne. Každý učiteľ musí dbať o osobný rast detí.
Dotkol sa tiež témy rovnosti, dôležitosti vzdelávania detí v tejto oblasti a poukázal na prínos škôl s oddeleným vzdelávaním k rovnosti v oblasti vzdelávania. Rovnosť je základná ľudská túžba, nebyť diskriminovaný z akýchkoľvek dôvodov.
Ďakujeme, že sme boli súčasťou tejto konferencie.
Inšpiratívne myšlienky budú pre nás silnou motiváciou v našej ďalšej práci.