Zapojili sme sa do projektu Educate Slovakia

AIESEC Projekt: Educate Slovakia Termín realizácie: 2-3/2017   Projektu Educate Slovakia organizuje medzinárodná organizácia AIESEC. Cieľom projektu je rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi žiakmi škôl. Do našej škôlky chodila počas 6 týždňov každý deň na 5 hodín stážistka Izabella, ktorá pochádza Brazílie.   Deti sa s ňou stretávali pri bežných činnostiach dňa, pripravila si pre ne rôzne aktivity a veľkým bonusom bola komunikácia v angličtine. Tento projekt obohatil nielen naše deti, ale aj celú škôlku o novú skúsenosť, spoznali sme novú kultúru a v neposlednom rade sme sa zlepšovali aj v komunikácii v anglickom jazyku.