Získali sme dotáciu od Mestskej časti Petržalka, ktorou prispela k realizácii detského ihriska.

Miestny úrad Petržalka – účelová dotácia Projekt: Detské ihrisko pre Materskú školu Získaný dar vo výške: 250€ Termín realizácie: 9-10/2016 Cieľom projektu je vybudovať v areály materskej školy detské ihrisko, ktoré bude zahŕňať jednak klasické hracie prvky – hojdačky, preliezky, šmykľavku, pieskovisko ako aj prvky, ktoré zodpovedajú súčasným trendom pre detské ihriská materských škôl ako je učebňa v prírode, vlastná záhradka na pestovanie jednoduchých plodín, ovocných kríkov a stromov, s hmyzím hotelom a kompostoviskom. Osobitným prvkom ihriska bude aj dopravné ihrisko, s ktorým súbežne bude zriadená aj štrková dráha pre jazdu na poníkoch. Finančný príspevok od MČ Petržalka prispel k realizácii pieskoviska. ĎAKUJEME !!!