Zrealizovali sme projekt „Radosť z pohybu“ vďaka Nadácii ČSOB

ČSOB nadácia – Zamestnanecký grantový program Pomáhame a podporujeme
Projekt: Radosť z pohybu
Získaný dar vo výške: 3.000€
Termín realizácie:  1-5/2015

Projekt sa zameriava na rozvoj a podporu každodennej pohybovej aktivity u detí predškolského veku tak, aby mali z pohybu radosť a aby sa využitím navrhovaných cvičebných pomôcok prirodzeným a hravým spôsobom vytvorili podmienky pre ich  zdravý a všestranný psycho-motorický rozvoj. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vybrali pohybové pomôcky, ktorých kombináciou chceme:

 

  • zdokonaľovať rovnováhu u detí
  • zamerať sa na prevenciu proti plochým nohám
  • rozvíjať celkovú koordináciu tela a orientáciu v priestore
  • podporovať uvedomovanie si pohybov na vlastnom tele a
  • rozvíjať správne držanie tela a správne vykonávanie pohybov

 

Pomôcky boli vybrané tak, aby boli využiteľné najmä v interiéri, ale viaceré sú vhodné pre využitie aj v exteriéri.

Zo získaných finančných prostriedkov sme zrealizovali obstaranie športového náčinia – vodné lekná, prekážkovú dráhu s dopravnými značkami, veľkoplošné zrkadlo, sadu taktilných diskov a cvičebnú molitanovú sadu.

 

ĎAKUJEME !!!